2016. január archívum

Egészség-ügyünk

Egészség-ügyünk

Almás|2015. dec. 12. 0:38| 

A menekült ügy felturbózásával gyűlöletkeltő politikájával a kormány sok napirenden lévő súlyos társadalmi problémáról igyekszik elterelni a figyelmet. Ám azok mint felizzó vulkán ismét és ismét előtörnek, mert a gondok naponta gyűlnek és egymásra rakodnak Ez tapasztalható többek között az egészség ügyben. Különböző fórumokon szinte naponta sok szakmabeli és más hozzáértő ember elmondja, felsorolja a bajokat. A kormány sok milliárdot vont el a költségekből miáltal nincs megfelelő felszereltség, az orvosok és ápolók színe java hagyja ott a kórházakat elvándorol más országokba, hosszú hónapokat kell várni a betegeknek egy vizsgálatra a soronkívüliség pedig 30-35 ezer forintba kerül.
A közvélemény kutatások szerint a lakosság most már szívesen fizetné a háromszáz forintos vizit és kórházi napidíjat mint adott esetben a 30-35 ezret a vizsgálatért. Érthető és világos. Tehát beigazolódott, hogy helyes volt a Gyurcsány kormány törekvése 2008-ban a 
reformok bevezetésére, amely többek között a 300 forintos díjakat tartalmazta.
A reform kezdeti lépései gyorsan hozták az eredményeket. Pozitív lett a tb-kassza egyenlege, javult a kórházi ellátás, és rendelet szólt arról, hogy a befizetett díjak hány százalékát kell a kórházi dolgozók bérének emelésére fordítani. Nos, ezt a Fidesz által kierőszakolt 2008. tavaszi népszavazás meghiúsította. Hogy is volt?

Mit jelent hát végül is a vizitdíj és a kórházi napidíj? Azt jelenti, kedves Barátaim, hogy kétszer fizetünk ugyanazért! Ez olyan, mintha egy színházba befelé és kifelé is jegyet kellene váltani. Higgyék el, máris sokan vannak – és ahogy elnézem a gazdaság fejleményeit, egyre többen lesznek – azok, akik nem tudnak kétszer fizetni. Ez azt jelenti, hogy nem mennek orvoshoz, nem gyógyulnak meg, és a végén nem lesznek munkabíró emberek: az államra fognak szorulni..” Mondta többek között Orbán Viktor 2008 február 13 – án elmondott reform ellenes kampánybeszédében.

Aztán mostanra eljött az idő, hogy a soknál is többen vannak akik „nem tudnak kétszer fizetni” azaz ha nem tudják megfizetni soron kívüli vizsgálatot nem gyógyulnak meg és nem lesznek munkabíró emberek.

De mi is indokolta a reformot? Erről mintha nem vagy csak kevésbé esne szó a szakmabeliek és „hozzáértők” nyilatkozataiban. Ugyanis 2006-ra kiderült, hogy a járulék befizetések nem fedezik az évről évre növekvő kiadásokat. 1995 és 2005 között, 500 milliárdról 1500 milliárdra nőtt, tehát évente 100 milliárd forinttal emelkedett a tb-támogatások összege. Ekkora növekménnyel az ország gazdasága nem tudott lépést tartani.

Olyan helyzet állt elő, mintha az a bizonyos színházigazgató az előadás után kifelé jövet azt mondaná a közönségnek: Kedves közönség: Ha azt akarják, hogy a következőkben is legyen előadás, akkor kérem, hogy fizessék meg a jegy árát még egyszer. Ugyanis az előadás ideje alatt, egyrészt a magyar fizető eszköz leértékelődött, másrészt olyannyira megdrágultak a kellékek, hogy a következő előadásra már nem elég a bejövetelkor vett jegy ára.

Az külön elemzés és vizsgálat tárgya lehet, hogy mi az oka az ország lakossága gyorsan romló egészségi állapotának. Statisztikák szerint a lakosság fele beteg. Egyes orvosok szerint a másik fele csak azért nem, mert nincs kellően kivizsgálva. Ez a helyzet kis hazánk egészségügyében az Úr 2015. évének december havában.

 

 

a

Vak tyúk is talál szemet

Vak tyúk is talál szemet

Almás|2015. dec. 6. 22:06| /NOLBlog/ 

A történet arról szól, hogy „Tizenkét egykori és mai vezető köztisztviselő és közszereplő Antall József egykori munkatársai (többek között Marinovich Endre, Martonyi János, Entz Géza, Jeszenszky Géza, Bod Péter Ákos, Kónya Imre, Kodolányi Gyula, Granasztói György, Tar Pál, Boross Péter) a minap nyílt levélben tiltakozott Bogár László, Tőkéczki László és Fricz Tamás köztévében megfogalmazott állításai ellen, miszerint az MDF vezette kormány idején a magyar nemzeti vagyont „elherdálták”, amiért a „naiv vagy befolyásolható” Antall a felelős. 

Ahogy Kerék – Bárczy Szabolcs a Népszabadság december 4-i számában fogalmaz „ azért tiltakoztak, mert három olyan ember mondott már nem először valami orbitális hazugságot, aki évtizedek óta abból él, hogy egyrészt az Orbán-rendszert építi, másrészt összeesküvés-elméleteket gyárt a Nyugat, a liberális demokrácia, a piacgazdaság és a zsidók ellen. „Tény és való sőt ahogy a cikk szerzője fogalmaz „Szomorú tény, hogy az aláírók többsége is jelentős mértékben járult hozzá az orbáni illiberális uralom kiépítéséhez. Ezért felteszi a kérdést: Hol voltatok eddig, barátaim? 

Természetesen Ismerjük a három személy „munkásságát”.

Bogár László egyetemi docens rendszeresen az Echo TV-ben osztja az észt azaz néha igencsak furcsa „bölcsességeivel” traktálja nézőit.

Tőkéczki László az ELTE docense és egyházi tisztségeket is betöltő történész. „Született kurátor és hitvitázó, a Fidesz ideológiai beszállítója.”

Fricz Tamás Csizmadia László mellett az Orbán-kormány melletti szimpatizáns felvonulásokkal elhíresült un. CÖF másik arca és az un. Békemenetek szervezője, .. „udvari politológus” többek között annak a Magyar Nemzet néven megjelenő lapnak a munkatársa, amely 2002 eleje óta a legalább kétszáz esetben kényszerült rá – többségében a bíróság jogerős ítéletét követően –, hogy tudassa olvasóival: félretájékoztatta őket, azaz … tudatosan terjesztettek igaztalan vádakat, a Fidesz politikai ellenfeleiről.”

Egyszóval a jelzett három úr hazugságokat hirdet és összeesküvés-elméleteket gyárt Ám mint ahogy a bejegyzés címe is utal rá ez nem jelenti azt, hogy esetenként nem mondhatnak ki igazságokat és nem közölhetnek valós tényeket. Mert ha nem is teljes egészében de igazuk van abban, hogy az MDF vezette kormány idején a magyar nemzeti vagyont „elherdálták”, ..”

Ugyanis „az első szabadon választott jobboldali hatalom – a korszerű mezőgazdaságunk megnyomorításával, a kárpótlással, keleti piacunk befagyasztásával, a felelőtlen gazdálkodás miatti bankkonszolidációval – a termelés visszaesését és milliós munkanélküliséget okozva – olyan pusztítást végzett a gazdaságban, hogy máig sem hevertük ki. 1994 -ben a lakosság kétharmaddal szavazta be a szocialistákat a hatalomba Az un. Bokros csomaggal konszolidálódott a gazdaság, ám a jobboldali kormány utolsó intézkedései között olyan törvényt alkotott, amely megtiltotta, hogy a megmaradt mg. szövetkezetek földet vásárolhassanak Hiába a kétharmados többség – az egyébként Alkotmányellenes – földvásárlást tiltó törvény visszavonását az Alkotmánybíróság egy döntésével lehetetlenné tette így az máig érvényben van. „/Kiemelés tőlem/

A „három úr” azonban arról megfeledkezett, hogy a magyar nemzeti vagyon elherdálásában – a kárpótlás támogatásával, a diszkriminatív törvény visszavonásának akadályozásával – igencsak jelentős szerepe volt a Fidesznek. Antall József – miniszterelnöksége előtt – történész volt annak is egyik ágával, orvostörténelemmel foglakozott, ennek intézményét vezette. Ezért felelőssége – a nemzeti vagyon elherdálásban – nem kizárólagos, legalábbis megoszlik.

 

a

Teremtsük meg a sokak Magyarországát

Teremtsük meg a sokak Magyarországát

Almás|2015. Nov. 30. 1:17/NOLBlog/|

Gyurcsány Ferenc a DK elnöke a Sokak Magyarországa c. röpiratában többek között ezt írja „.Nincs erős demokrácia a tömegek emelkedő jóléte nélkül. „

A rendszerváltással létrejöttek a polgári demokrácia intézményei és működésének feltételei.

Az első szabadon választott jobboldali hatalom azonban – a korszerű mezőgazdaságunk megnyomorításával, a kárpótlással, keleti piacunk befagyasztásával, a felelőtlen gazdálkodás miatti bankkonszolidációval – a termelés visszaesését és milliós munkanélküliséget okozva – olyan pusztítást végzett a gazdaságban, hogy máig sem hevertük ki. 1994 -ben a lakosság kétharmaddal szavazta be a szocialistákat a hatalomba Az un. Bokros csomaggal konszolidálódott a gazdaság, ám a jobboldali kormány utolsó intézkedései között olyan törvényt alkotott, amely megtiltotta, hogy a megmaradt mg. szövetkezetek földet vásárolhassanak Hiába a kétharmados többség – az egyébként Alkotmányellenes – földvásárlást tiltó törvény visszavonását az Alkotmánybíróság egy döntésével lehetetlenné tette így az máig érvényben van. Már akkor látszódott, hogy igencsak gyenge lábakon áll a mi fiatal demokráciánk./ Külön elemzést érdemelne az AB működése amelynek nagy szerepe volt a Gyurcsány-kormány megbuktatásában és végül saját magát is kiüresítette. /

Dacára az Orbán-kormány 2010-2014 közötti ámokfutásának, a választók megtartották őket a hatalomban. ..azt hiszem, hogy az erőt választották a gyengeség helyett. .A demokratáknak .. először azt kellene megbeszélniük, hogy mi lehet a kudarc oka? Írja és mondja Gyurcsány Ferenc. Részben meg is adja rá a választ .”Mert a demokratikus ellenzék megosztott volt, a választási szövetség ellenére nem volt meggyőző vezetése és még tapintható volt a korábbi baloldali kormányokból való kiábrándulás…

Úgy vélem, hogy ez utóbbira kell elsősorban megfelelő választ adnunk. Miért is az a kiábrándulás. Annál is inkább, mert ha most elkezdünk hamut szórni a fejünkre, és nem adunk erre megfelelő választ, elsikkad, feledésbe merül a Fidesz már ellenzékben tanúsított romboló, gáncsoskodó, a népességet megosztó és félrevezető, hazug – a 2006-os puccskísérlet után különösen felerősödő – gyűlöletkeltő, az ellenfél lejáratására eszközökben nem válogató politikája és propaganda hadjárata..

 

Gyurcsány Ferenc egyik fórumán – nyugati demokráciák példái nyomán – utalt arra, hogy a nemzet érdekében alapvető kérdésekben együttműködő ellenzék nélkül nem lehet sikeres kormányzás. A Fidesz ellenzékben óriási károkat okozott azzal, hogy 2006-ban leszavazta az államigazgatási, 2008-ban pedig – az Alkotmánybíróság segítségével kierőszakolt népszavazással – meghiúsította az egészségügyi és felsőoktatási reformot. Most fizeti a nép, az adófizetők és főleg a betegek az árát.

A baloldali kormányt lejáratni szándékozó gyűlöletbeszédek tartása MSZP-s képviselők lakása elleni merényletekhez, a cigány bűnözésről szóló vélemények és nyilatkozatok roma, gyilkosságokhoz, a devizahitelesek ügyében a bankok kizárólagos felelősségéről hangoztatott nyilatkozatok bankrobbantáshoz, az antiszemita kijelentések idős rabbi inzultálásához, temetőrongáláshoz és egyéb erőszakos cselekményekhez vezettek. 

Az Orbán Viktor vezette Fidesz az ellenfél lejáratásában valóban nem válogatott és nem válogat az eszközökben. A gyűlöletkeltő politika mellett nagy sajtókampánnyal kísérve büntető,/ mára kiderült, hogy többségük koncepciós/ eljárásokat kezdeményeztek baloldali politikusok ellen. Sajátjaikat pedig megvédték így aztán az a látszat keletkezett, hogy a korrupció csak a baloldalon létezett. Jól jellemzi a helyzetet, hogy ugyanazért a cselekményért a volt szocialista politikus Zuschlag János hat évet ült és tönkrement, Szíjártó Péter Fideszes politikus pedig meggazdagodott és miniszter lett .

A korrupciós helyzetben mára eljutottunk oda, hogy a kormány – érezve a nemzetközi és hazai közvélemény nyomását – a Miniszterelnökséget vezető minisztere, kijelentette: azért nem fogja az állam a tulajdonában tartani a több mint 380 ezer hektár termőföldet, mert “amikor egy szocialista kormány van, akkor a szocialista menedzsment lopja szét, amikor fideszes kormány van, akkor pedig a fideszes menedzsment lopja szét”. Továbbgondolva az okfejtést a szocik is loptak mi is lopunk, tehát sportnyelven szólva egy : egy. Nincs itt különösebb baj, ha a szocik is loptak, akkor inkább mi lopjunk mint a szocik.

Nem voltak korrupció mentesek a szocialisták. Ám van egy alapvető, sőt minőségi különbség.

Ha a szocikról kiderült a törvénysértés, azok megkapták a „méltó” büntetést. /Lásd : Zuschlag / Viszont a társadalmi veszélyessége sokkal nagyobb annak, ha a hatalom megvédi saját embereit, ha törvényt sértenek. Ebből fakad aztán a lényegesebb, a minőségi különbség az intézményesített, azaz törvényesített korrupció. EztDemján Sándor nagyvállalkozó és bankár úgy fogalmazta meg, hogy „Nagy baj van abban az országban, ahol a lopást a törvény rangjára emelik.” Bartus László újságíró pedig úgy jellemzi, hogy „ Valamikor többhetes oknyomozással lepleztük le az olyan bűncselekményeket, amelyeket ma a Magyar Közlönyben hirdetnek ki törvények formájában./ Lásd a különböző, – föld, trafik stb.- mutyikat, a közbeszerzés nélküli állami megrendelésekkel meggazdagodó „közelieket” a túlárazásokkal lenyúlt EU-s pénzeket, stb./

Azt írja Gyurcsány Ferenc:„Nem a demokratikus alternatívát kell feladni, hanem azt kell intellektuális, morális, emberi, politikai és szervezeti erővel megtölteni! És ez a mai magyar baloldal legnehezebb feladata”

Valóban ez a legnehezebb feladat. Azért is, mert az éveken át tartó baloldalt lejárató – Fidesz propagandamélyen beivódott a lakosság nagy részének tudatába. A tudat megváltoztatásához viszont alapos, kitartó felvilágosító munkára van szükség Jól érzékeltette ezt Gyurcsány Ferenc amikor azt mondta, hogy hittérítő munkát folytatunk, demokratikus apostolokként”. Annál is inkább mert Orbán Viktor pártja valóban egyfajta vallásként működik és sok hívét tudta fanatizálni. A hívők meggyőzése pedig szinte reménytelen vállalkozás.

Azokra a tömegekre kell figyelni akik a Fidesz propaganda hatására kiábrándultak ugyan a baloldalból, de valami módon vesztesei a jelenlegi kormány megszorító politikájának, akik most még közömbösek de már megérezték megtapasztalták, hogy mind az hazugság és félrevezetés volt amit a Fidesz propaganda művelt és művel jelenleg is.

Két frontos harcra” van tehát szükség. Egyrészt leleplezni a hazug propagandát, másrészt a hogyan tovább alternatívát – /a programot /megmutatni. /E sorok írása közben olvasom, hogy a DK vezetése ezt tervezi./

A felvilágosító munkát nehezíti, hogy a Fidesz hatalom mindenféle manőverekkel beszűkítette a demokratákmédia felületét. A lakosság többsége nem olvas újságokat a Fidesz befolyása alatt levő TV-k ből meg a rádióból tájékozódik, így egész nap Orbán Viktor „hangját” azaz a kormánypropagandát hallja. Az un. országjáró „hittérítő munka” pedig igencsak fáradságos. Viszont eredményes lehet, ha az ott elhangzottakat minden elérhető eszközzel és módon terjesztjük a lakosság körében.

Az ország ma válaszút előtt áll. Kelet felé megyünk vagy Nyugatra vesszük az irányt? Demokrácia vagy diktatúra alakítja az emberek sorsát. Minden demokrata és maga a lakosság is felelős, azért hogy együtt megteremtsük a sokak Magyarországát!

a

Miért gyenge Magyarországon az ellenzék

Miért gyenge Magyarországon az ellenzék

Almás|2015. Okt. 7. 22:14|/NOLBlog/

Különböző fórumokon, politikai vitákban a Fidesz-KDNP kormánnyal szembeni elégedetlenséget sokan – az okosok és okoskodók, meg un. „véleményvezérek”- úgy reagálják le, hogy persze azért van és lehet így, azért tesz a kormány azt amit akar, mert gyenge az ellenzék /Természetesen a demokratikus ellenzékről van szó, mert a Fideszből kinőtt Jobbik nem tekinthető valódi ellenzéknek/Az a kérdés nem is nagyon vetődik fel, hogy miért gyenge a demokratikus ellenzék.. Ha mégis akkor, a különböző válaszok összefoglalva:

  • A közvélemény 2010 ben a legkorruptabb pártnak az MSZP.-t tartotta – Sokakban nagyon mélyen gyökerezik az elutasítás a szocialistákkal vagy a DK-val szemben, – Azért nincs magyar ellenzék, mert nincs olyan politikai erő, amelyik a ..nyugatos világképet felvállalná Akik ma ezt a zászlajukra tűzik (Gyurcsány Ferencék), azok életútjuk okán hiteltelenek. – Gyurcsány Ferenc karaktergyilkosság áldozata, stb.

Milyen forrásból szerzett információk alapján születtek, formálódtak, és sokakba mélyen beivódtak ezek a vélemények? Mit jelent az a bizonyos „karaktergyilkosság? Nem vagyok biztos abban, hogy az átlagpolgárok mindegyike tisztában van vele. Nem is szerencsés a kifejezés, hiszen így röviden az egyéniség „megölését” jelenti. Nem tükrözi teljesen, hogy a politikában, célja az ellenfél különböző eszközökkel és módszerekkel való lejáratása, ellehetetlenítése, illetve kiiktatása. Mindig is létezett ilyen politikai taktika, de hazánkban a rendszerváltáskor vált láthatóvá, majd 2002 után erősödött fel a Fidesz „színeváltozását” követően. Az elvesztett választás utáni szlogenjeik: „ A haza nem lehet ellenzékben, Ott tartunk be a kormánynak ahol tudunk” „Egyenként fogunk levadászni benneteket”stb.

A haza nem lehet ellenzékben meghatározás természetesen úgy értelmezendő, hogy a „Haza” az a Fidesz .és csakis ő hivatott arra, hogy az országot vezesse. Úgy vélik az nem magyar, sőt kommunista, aki nem rájuk szavaz. Ennek szellemében aztán be is tartottak a „ballib” kormánynak. A „minél rosszabb”/a népnek/”annál jobb” /a Fidesznek/ taktika jegyében a Parlamentben leszavazták és az AB segítségével meghiúsították a Gyurcsány-kormány reformjait Nehogy már fejlődjön az ország és jobban éljen a nép hiszen akkor nem lesz esélyük a hatalomra jutásra. A reformok csak a pénzbehajtást szolgálják „a szoc-libek” tönkretették az országot – hangoztatta Orbán Viktor. Médiahada ezeket a hazugságokat sulykolta a lakosságba: – a Goebbels-i elmélet szerint – addig ismételték, míg az emberek, legalábbis nagy része igaznak hitte. Nem véletlen, hogy a Fidesz hatalom sok milliárdot költ a médiára azaz a kommunikációra, Jószerével mindent a kommunikációval akar megoldani 2010 után – kisajátítva a közmédiát is,- olyan médiabirodalmat hozott létre, amellyel minden kritikát képes lehengerelni, a lakosságot érdekeiknek megfelelően befolyásolni, jó részét fanatizálni.Most ezt még fokozni kívánja külön erre a célra létrehozott propaganda szervezettel.

Ahogy azt a szép emlékű Ferenczi Krisztina megfogalmazta: „A mérhetetlenül picinyre zsugorodottellenzéki sajtó felületei nem képesek tízmillió állampolgár felé továbbítani a valós történéseket.” Jogos Vásárhelyi Mária szociológus kijelentése, hogy „egyenlő nyilvánossághoz jutás nélkül nincsenek szabad választások .”Szabad választások nélkül pedig a Fidesz -KDNP hatalom nem tekinthető legitimnek.

Az un.„karakter gyilkosság egyik formája éppen az un. „őszödi beszéd”meghamisított, manipulált módon való közreadásával valósult meg, amelynek aztán lázadás, a TV székház felgyújtása és randalírozás lett a következménye. A megtévesztett félrevezetett tömeg előtt a Fidesz és egyéb radikális szervezetek vezérei egymást múlták felül a gyűlöletbeszédek tartásában. A TV jóvoltából egy ország drukkolt 2006-ban a rendőröknek, hogy sikerüljön a

randalírozó bandákat megfékezni, de jól mutatja a Fidesz média szerepét, hogy pár év elteltével sokan elhitték: Gyurcsány kilövette a békés tüntetők szemét.

Egyenként fogunk levadászni benneteket” jelszó jegyében indultak baloldali politikusok ellen a különböző – ma már elmondhatjuk, –koncepciós” perek. még független legfőbb ügyész Kovács Tamás 2009-ben nyilatkozta: „A politikusok, elleni büntető eljárásokban csaknem egyforma arányban van ellenzéki és kormánypárti.. Ám ha kormánypárthoz tartozó ellen folyik eljárás, akkor azt az ellenzéki sajtó napirenden tartja, a másik oldalon ez nem jellemző. Nem akarom megítélni az úgymond “baloldali” sajtót, de nehogy az ügyészség sara legyen, hogy az egyik esetről írnak, a másikról meg nem.” A Zuschlag ügyből valóságos kirakatpert rendeztek, sajátjaikat pedig megvédték így aztán az a látszat keletkezett, hogy a korrupció csak a baloldalon létezett.

 

Gátolja a demokratikus ellenzék lakossági támogatását a megkötöttség és megfélemlítés.: Miközben a lakosságészre sem vette, hogy átverték, Fideszék fokozatosan behálózták a társadalmat. Az állami és önkormányzati vezető posztokon döntő többségben emberei ülnek akik mindent megtesznek azért, hogy a hatókörükből senki ne tudja támogatni az ellenzéket A vállalkozók meg attól tartanak ha segítik az ellenzéket semmi pályázati pénzre nem számíthatnak Ezek után csodának tekinthető, hogy még ennyien is hajlandók az ellenzéket támogatni.

Sokan új pártok és személyiségek felbukkanásától várják a diktatórikus hatalom leváltását. Jó pár év óta voltak, vannak kísérletezések ilyen olyan civil szerveztek, személyiségek részéről amelyek önállóan akarják elkergetni a kormányt aztán jön a nagy koppanás és hoppon maradás. Várjuk egy „szőke herceg” betoppanását vagy Csaba királyfit aki eljön majd a „csillagösvényen” levágja a diktátort és rendet tesz az országban. A szőke herceg persze itt van csak a nagy varázsló által el van varázsolva, azaz le van „karakter gyilkolva”.
Ahogy Vágó Pista fogalmazott:” ..azt mindenki elismeri, hogy a demokratikus ellenzék oldalán egyetlen határozott arcélű és karizmatikus vezető van: Gyurcsány Ferenc. Azt is hozzáteszik – és ezt Gyurcsány is tudja –, hogy az ellene elkövetett karaktergyilkosság következtében még hosszú ideig nem lesz esélye, hogy ezeknek az erőknek a miniszterelnök-jelöltje legyen. Pedig szerintem alkalmas lenne rá… . Abban gondolkozom másként, mint a demokratikus oldalon működő sok okos és okoskodó ember, hogy szerintem ez ellen most már tenni kellene: nem tudomásul venni ezt a helyzetet, hanem rámutatni az akkori hamis vádakra, hogy mi miért történt, és hogyan lett Gyurcsány a „patás ördög”. Nem könnyű, de úgy tartom tisztességesnek, ha legalább megpróbáljuk.”
Én megpróbáltam. Várom a többieket, „balról”és „középről” azokat is, akik drukkoltak a Fidesz kétharmadáért.

A “köz” véleménye

 

A “köz” véleménye

Almás|2015. szept. 6. 1:15 /NOLBlog/

A napokban a média közreadta azt a közvélemény kutatási eredményt, hogy a magyar lakosság többsége azt vallja, hogy a menekültek veszélyt jelentenek hazánkra Az azonban nem derül ki, hogy a megkérdezettek milyen forrásból szerzett információk alapján vélekednek így, azaz honnét tudják, hogy a menekültek milyen veszélyt jelentenek

A kérdésre nagyon egyszerű a válasz A kormány óriás plakátokon uszít, e- mellett a kormánytagok gyűlöletkeltő nyilatkozatainak közreadásával és egyéb módon többségében a kormány kezében lévő média sugalmazza nekik.

A kormány már hónapok óta a menekültek ellen “uszító kampányt” folytat, aminek belpolitikai okai vannak, hiszen a Fidesztől “elfordulnak a rajongók”, és átállnak a “szélsőjobboldali konkurenciához” – írja egy német lap.
Folytatja a kormány ezt annak ellenére, hogy a magyar büntetőjog a „közösség elleni uszítást” büntetni rendeli. A közvélemény pedig „alakul”és 
további önálló életet él.

Egyik uniós ország sem bánik olyan brutálisan és embertelenül a menekültáradattal, mint Magyarország – olvasható a Der Standard című osztrák liberális napilap csütörtöki számában.

Orbán és csapata a lehető legrosszabbul állt hozzá a menekült kérdéshez. Nem számolnak azzal, hogy ilyen magatartással a menekültek olyan hírünket terjesztik el, hogy hosszú évekre megpecsételődik a magyar név szerte a világban.

Tiszteletre méltó, hogy a lakosság komoly hányada mindennek ellenére józanul gondolkodik és segíti, támogatja a bajba jutottakat. 

Megjegyzés 20016 jan. 04: „Közvélemény nincs csak közzé tett vélemény van.”/Churchill/

 

Menekült üldözés „Császárfalván”

Menekült üldözés „Császárfalván”

Almás|2015. aug. 10. 23:07|

A jelzett, 2000 körüli lélekszámú település a Dunántúlon fekszik 85 kiló méterre a

fővárostól.

A település déli határához közvetlenül csatlakozik egy szőlőhegy, – amely valójában a történelmi viharok miatt már megszűnt szőlőhegy lenni. Néhányan még hobbiként gondozzák szőlőjüket , de sokan akácot ültettek, sőt aki nem műveli területét a közeli akácosok miatt ott is rövidesen akác borít mindent. Ám a korábban felépített pincék, présházak megmaradtak, de anno az olcsó árak miatt jó néhányan vettek itt telket vagy éppen présházat. A kedvező autóbuszjárat miatt még a fővárosból is jöttek és építettek kisebb nagyobb épületeket amely ma már a – kiépített víz és villanyvezeték, sőt kábeltévé és internethasználat lehetősége miatt többeknek állandó lakhelyül szolgál, de vannak akik nyári vagy hétvégi víkendházként használják.

Egy ilyen víkendházban tartózkodik itt eg y budapesti család, nevezzük őket Váriéknak. Váriék lányának mit ad isten egy korábban itt élő és dolgozó arab férfi jutott házastársul..E frigyből nemrég született egy ikerpár akiknek csodájára járnak a környékbeli ismerősök. A férj aki jelen időszakban éppen valahol Ausztriában dolgozik, szabadságon lévén, meghívta családjának néhány tagját a nyári lakba gyereknézőbe. Jöttek is ők vagy öten. Felnőtt, jól öltözött férfiak akik az autóbusz-megállótól mintegy 10-15 percnyi járásra lévő házhoz igyekeztek.

Igen ám, de e-közben felfedezte őket a falu egykét lakója, akik – természetesen a közmédiából értesülvén – az un. Menekült ügyről,- intézkedésre késztették magukat. Az egyikük már hívta is a helyi polgárőrség tekintélyes tagjait akik rövidesen a helyszínen teremtek és megállapították amit meg lehetett állapítani, történetesen azt, hogy a jelzett férfiak ott a háznál meghívott vendégek és nem menekültek. Ezt követően távoztak.

Ám a dolog nem ilyen egyszerű. A polgárőrök nem tették közhírré kellőképpen az általuk megállapított tényeket. Egy másik önkéntes „menekült-üldöző„ odahajtott Váriék házához és közölte a vendégekkel, hogy azonnal távozzanak de ne is a falun át, hanem az erdő felé lehetőleg minél előbb. Természetesen a vendégek maradtak és az udvaron felállított napernyők alatt vendéglátóikkal szórakoztak

Röviddel ezután a10 kiló méterre lévő városból riasztva, rendőrök jelentek meg akik – mint mondták- bejelentésre érkeztek és ők is megállapították azt amit a polgárőrök, sőt rádión ellenőrizték, hogy az arab vendégek nem menekültek, regisztrálva is vannak.

A menekültvadászok időközben egy a közelben lakó ismerősüket is riasztottak aki Trabantjával körözött, hogy felfedezze merre járnak az idegenek. Ő aztán látta, hogy hol vannak és kik az illetők abba is hagyta a körözést.

Ezzel még mindig nem ért véget a „menekült-ügy” Később két rendőrautó érkezett a vendéglátók házához . Ők a 60 kiló méterre lévő Győr városából érkeztek. Mint közölték, telefonbejelentést kaptak innét a szomszédból, hogy itt illegális bevándorló menekültek tartózkodnak. Az ellenőrzést természetesen ők is elvégezték. Egyikőjük meg is jegyezte: még jó, hogy nem autóbusszal jöttünk azaz nem egy autóbusznyi rendőr szállt ki a helyszínre.

Mi hiányzik még? Az, hogy a „császárfalvi” menekült téma nem maradt helyi ügy. A vendéglátók egyik szomszédasszonyát másnap reggel felhívta telefonon a szomszéd faluban lakó testvére. Érdeklődött, mi újság van nálatok? Az asszony közölte, hogy a gyerekek most reggeliztek minden rendben van. No nem arra gondoltam, mondta. Arról számolj be, hogy mi van a menekültekkel. Már csak azért, mert ott az ő falujában azt beszélik, hogy nálatok menekültek a közeli réten sátortábort építettek és sorra törik fel a pincéket, nőket erőszakolnak meg stb. Kérte, hogy nézzék meg az ő – tőlük nem messze lévő – pincéjüket nincs e feltörve. Az asszonynak nem kis nem kis erőfeszítésébe kerül, hogy meggyőzze testvérét a nem létező menekült ügyről.

Mi tartozik még ide? Semmi más csak az az apróság, hogy Váriék – ismerve a kormány menekült-ügyben folytatott gyűlöletkeltő propagandáját – a falu polgármesteri hivatalában és az onnét tíz kiló méterre fekvő város Rendőrkapitányságához is – már az előző napokban bejelentették külföldi vendégeik érkezését.

Mocorog bennem a kisördög. No már csak azért, mert eszembe jutott, hogy ugyan mennyi pénzébe került az adófizető állampolgároknak ennek a „menekült-ügynek” az ilyen módon való kezelése. Lesz e valamilyen vizsgálat és felelősségre vonás ami a felelőtlen betelefonálókat és intézkedőket illeti? Minimum a költségek megfizetését illene rajtuk behajtani.

No persze ha belegondolunk a főbűnös, illetve fő bűnösök azok, akik – a közmédiát is felhasználva – a figyelmet most éppen a Quaestor ügyről elterelve – és elkövetve a Btk 332. §-ban megfogalmazott Közösség elleni uszítás bűntettét, – ilyen idegengyűlölő légkört teremtettek az országban. 

   

Hogyan váltsuk le Orbán Viktort?

Hogyan váltsuk le Orbán Viktort?

Almás|2015. aug. 4. 0:11

A 2014-es országgyűlési választások előtt kimutatták a közvélemény kutatók, hogy a lakosság többsége elégedetlen, kormányváltást szeretne. Ennek ellenére úgy az országgyűlési, mint az önkormányzati választásokat a Fidesz nyerte kétharmaddal. Az ok, a diszkriminatív választási törvény, a médiafölény és ezáltal a lakosság félrevezetése jó részének fanatizálása

Hazánkban a Fidesz-KDNP kormányzás hazugságra, azaz a népet félrevezető politikára épül. Ez a hatalom az alkotmányos puccsal egy – az un. „Centrális erőtérből” irányított- parlamentáris diktatúrát hozott létre. Egy szűk csoport, sőt egy személy kezében összpontosul a hatalom:– a közintézmények és a hivatalok élén saját emberei ülnek, a média döntő része a kezében van és kommunikációval akar mindent megoldani.

Az un. „unortodox” gazdaságpolitika megbukott, a termelő erők nem képesek a szükséges – és a kormány pazarló elosztási politikáját kielégítő – nemzeti jövedelem előállítására, ezért újabb és újabb adókkal terhelik a munkaadókat és a lakosságot ,miáltal annak nagy része elszegényedett, A gazdaságot a Gyurcsány-kormány – és persze Kádár János – által ide hozott autógyárak és az EU-s támogatások tartják életben. Valódi értékteremtő új munkahelyek nem vagy igen minimális számban létesülnek, a közmunka intézménye pedig a modern rabszolgaságot testesíti meg.

A Fidesz-KDNP hatalom rátelepedett a társadalomra. Különböző törvényekkel és szabályozókkal durván beleavatkoznak az emberek mindennapi életébe. Ez a légkör nyomasztóan hat a lakosságra, elsősorban a fiatal munkaerő külföldre vándorol, az itthoniak meg a túlélésre rendezkednek be.

Az emberek nagy többsége változást akar, sokan erőteljesebb fellépést sürgetnek az elnyomó hatalommal szemben. A lakosság nagy tömegei viszont – a Fidesz évek óta folytatott lejárató propaganda hadjáratának, baloldali politikusok ellen indított koncepciós pereknek köszönhetően – bizalmatlanok az ellenzéki pártokkal szemben. Nehezen és lassan ismerik fel, hogy semmi nem az amelyet a hatalmon lévők láttatni akartak és akarnak, hogy a Fidesz-KDNP hatalom félrevezette őket. Még viszonylag sokan vannak a fanatizáltak, akik minden körülmények között kitartanak a vezír mellett, meggyőzésük szinte reménytelen. A lakosság nagy része olyan helyzetben van, hogy nem mer nyíltan fellépni és tiltakozni elnyomói ellen, félti saját és hozzátartozói munkahelyét, egzisztenciáját.

A kormánypolitika gátlástalan módszereivel nem csak a hazai lakosságot frusztrálja, de szembemegy az Európai Unió értékrendjével is. Orbán Viktor politikája a saját pártcsaládjukban sem szalonképes. Ezt a politikát mára már idehaza is többen, a kiszolgálók, tisztségviselők és támogatók belülről is bírálják. Egyesek elutasítják a „törvényesített korrupciót” – mások veszélyeztetve látják pozícióikat.

A kérdés az hogyan, milyen módon szüntethető meg ez a helyzet, hogyan válthatók le az elnyomó hatalom kizárólagos bitorlói? Szakértők szerint a kialakult konstelláció úgy, ahogy van, alkotmányellenes. Más szóval a Fidesz-KDNP hatalom „nem fér bele” saját Alaptörvényébe sem.

Az Alkotmány – és az egypárti Alaptörvény értelmében is – a hatalom kizárólagos birtoklása ellen mindenki jogosult és köteles törvényes úton fellépni. A lakosság többsége ezt nem tudja, vagy nem veszi figyelembe. Kimondására az Alkotmány

bíróság lenne hivatott. A hatalmon lévők azonban részint törvényekkel másrészt az AB ba saját embereiket delegálva és annak jogkörét beszűkítve, úgy „körül-bástyázták” magukat, hogy „ törvényes” úton szinte lehetetlen a leváltásuk. Ha választáson győzne is az ellenzék, a fontos tisztségekbe hosszú időre bebetonozott „pártkatonáik” által minden érdemi kérdésben megkötnék a következő kormány kezét.

Vörös Imre professor volt alkotmánybíró szerint a kizárólagos hatalombirtoklást az Alaptörvény is tiltja, ezért ellenzéki győzelem esetén a következő Országgyűlés minden olyan törvényt megsemmisíthet, amely az államcsínyt szolgálta. A kérdés az, hogy a jelenlegi diszkriminatív választási törvény érvényessége mellett lehetséges e az ellenzék győzelme?

A jog eszközeivel lehet folyamatosan operálni. Magyar bíróság állapította meg: jogos az a vélemény, hogy a központi nyomozó főügyészség vezetője “Előző hivatali ciklusa idején már bőségesen bizonyította, hogy hivatalát nem pártatlan közszolgaként, hanem megbízója kiszolgálójaként tölti be.”egyszóval pártkatona. Ez a helyzet a jogállamiságot kérdőjelezi meg. Ha Magyarország nem jogállam, akkor nincs helye a demokratikus országok közösségében. Ez viszont a nemzetközi szervezetek Európai Unió – Strasbourgi Bíróság stb – fellépését válthatja ki. Bíróság mondhatja ki, hogy az Alaptörvény azon oknál fogva is érvénytelen hogy aki aláírta, olyan mint dr. Schmitt Pál nem létezik.

Egyes politikai elemzők,pl. Bauer Tamás szerint „a Fidesz-rendszertől csak valamiféle politikai földindulás, csehszlovák fogalmat használva bársonyos forradalom szabadíthatja meg az országot. Egyfelől a növekvő tömegelégedetlenség, másfelől a hatalmon levőknek a sorozatos kormányzati kudarcok nyomán bekövetkező elbizonytalanodása teremtheti meg ennek társadalomlélektani feltételeit, amelyek talaján azután egy előre nem látott konkrét esemény vezethet el a földinduláshoz.”

Ehhez a „földinduláshoz” azonban – szívós munkával felvilágosított – nagy tömegek aktivitására és szervezettségére van szükség. A szervezettséget az ellenzéki pártok, a szakszervezetek, és a civil szerveztek összefogása, biztosíthatja. A sikeres fellépést akcióik – utcai megmozdulások, sztrájkok, stb. szervezése .-egybehangolása teremtheti meg, Ez által jöhet létre olyan helyzet amely a kormányt lemondásra kényszerítheti. A nagy tömegek által támogatott demokratikus ellenzéki erők alkotmányozó nemzetgyűléssé alakulnak, kikényszerítik a jelenlegi parlament feloszlatását, egy demokratikus választási törvény alapján új választások kiírását.

Elképzelhető? Ha sokan elképzeljük, akkor meg is valósítható.  

Bezzegország

Bezzegország

Almás|2015. ápr. 25. 22:04|

Olvasom a sajtóban és a facebook bejegyzésekben, hogy „ A szlovákok röhögve hagynak le minket: a szlovák nettó minimálbér 104 ezer Ft. a magyar 68 ezer Ft. A szlovák minimálnyugdíj 80 ezer Ft, a magyar 28,5 ezer Ft…..

Egy kis emlékeztető:

Orbán Viktor kormányfő valóságos dicshimnuszokat zengett a szlovák gazdaság teljesítményéről, amikor pozsonyi kollégája, Robert Fico társaságában részt vett a Budapesten megrendezett Magyar–Szlovák Gazdasági Fórumon./Népszabadság 2012.november 17./
2008 nyarán már ezt harsogta a magyar média: Lám, lám bezzeg már a szlovákok is megelőztek bennünket a GDP termelésben. De vajon miért előztek meg bennünket??

Ha esetleg valaki és Orbán Viktor sem tudná:
Azért, mert a Dzurinda – kormány – egyetértésben a Magyar Koalíció Pártjával – kemény reformokat hajtott végre. Felemelték a nyugdíjkorhatárt, beüzemelték a nyugdíjpénztárakat, bevezették a vizitdíjat, a kórházi napidíjat, a dobozdíjat.
Bevezették az egységes, 19 % – os adókulcsot, az ÁFÁ – ra, az szja – ra, és a társasági adóra.-/Ez utóbbit hamar megszüntették mert nem vált be./

Felszabadították a hatósági árak nagy részét,- megdrágult a gáz, a villany. A reform első évében jelentősen csökkent a reálbér, mérséklődött a fogyasztás. Aztán drasztikusan lefaragták a szociális kiadásokat – egyik napról a másikra felére csökkentették a segélyeket, ami elsősorban a romákat érintette./Volt is éhséglázadás, /- És bezzeg a szlovákok anno megépítették a Bős – i vízerőművet ahonnét olcsó villamos energiát nyernek, mi meg fizetjük a kártérítést. Bezzeg!
Ugye bezzeg így egészen másképp néz ki a helyzet!
Hozzá kell tenni, hogy mindezen reformok, megszorító intézkedések voltak. Dzurindáék el is veszítették a választásokat. A Ficó meg bezzeg, azt ígérte a kampányban, ha megválasztják, visszacsinálja az egészet. Bezzeg meg is választották. Bezzeg nem tartotta be az ígéretét, tehát, mondaná Orbán Viktor: hazugsággal került hatalomra, nem legitim a kormánya! De bezzeg Ficó miért nem csinálta vissza, ahogy Orbán itt ígérgette a Gyurcsány- kormány reformjaira? Azért nem csinálta vissza, mert nagyon jól tudta, hogy a szidott reformintézkedések előbb utóbb meghozzák az eredményeket. Bezzeg mi most irigyeljük őket, hogy nekik van már eurójuk is.
Bezzeg mi is előbbre tartanánk, már nálunk is lehetne euro, ha Orbán és csapata anno – 2006 – 2008 – ban nem akadályozza meg a reformokat! Hogy fogalmazta meg ezt Demján Sándor? ”Ha végrehajtottuk volna a reformokat, a mainak a kétszeresét keresnénk.” Semmi okunk kételkedni a bankár vállalkozó szavaiban. Ő aztán tud számolni. Bezzeg!

Volt nincs, azaz nem is volt Nokiás doboz

 

Volt nincs, azaz nem is volt Nokiás doboz

Almás|2015. márc. 17. 0:32||  

A Havas a pályán c. műsorban /ATV 2015 03.14/ többek között témája volt, hogy a Hagyó-ügy egyik szereplője öt év után kijelentette: hazudott, nem igaz a Nokia-dobozos sztori,- amely kijelentésre a vád épült – nem kellett 15 millió forintot adnia Hagyó Miklósnak.

Magyar György ügyvéd kérdésre elmondta, hogy aki ezt állította maga is vádlott volt, tehát bármit mondhatott – nem tanú volt, aki igazmondásra kötelezhető. Az egyik meghívott vendég Rangos Katalin a téma kapcsán kezdte kifejteni, hogy a Fidesz tudatos offenzívája volt ellenzéki, illetve akkor kormánypárti politikusok ellen büntető eljárások kezdeményezése és most már kezd szertefoszlani az a /…koncepció – gyanús kirakatperekre épülő kommunikációs stratégia amellyel azt a látszatot keltették, hogy a korrupció csak a baloldalon létezett./ Logikusan a zárójelbe tett mondat következett volna azonban Havas ott félbeszakította – közbeszólt és nem engedte végigmondani Rangos Katalinnak véleményét. Hogy tudatos volt e ez a félbeszakítás nem ítélhető meg egyértelműen, de Havast – a baloldallal kapcsolatos nézeteit – ismerve, igencsak gyanítható.

Ahogy Rangos Katalin fogalmazott „kezd szertefoszlani” az a Fideszes kommunikációs politika amely ilyen módon járatta le a baloldalt. Igen – az ilyen ügyek szereplőinek sorozatos bírósági felmentései láttán – még csak kezd rájönni a lakosság arra, hogy mi is történt az „emúttnyócév”alatt. Ami azonban a fő probléma – és a Fidesznek kedvezve hátráltatja a valós helyzet megismerését – politikusok, politológusok tekintélyes „baloldali” értelmiségiek jelenleg is folyton tesznek,olyan kijelentéseket, hogy nincs Orbánnak alternatívája, mert a baloldali pártok úgymond a korrupcióval lejáratták magukat, ők az okai a Fidesz kétharmadának. Sőt a 2010 -es választások előtt ezen értelmiségiek  egyike- másika kimondottan drukkolt is ezért a kétharmadért.
Azonban az un. Zuschlag ügyön kívül /6 év 10 milláért/ elmarasztaló ítélet még egyetlen bűnügyben sem született. A Fideszes Várhegyi Attilának ugyanakkor, illetve előtte 154 milláért felfüggesztett börtön és némi pénzbüntetés járt .
Felmentették viszont bűncselekmény hiányában az MSZP-s Molnár Gyulát, Hunvald Györgyöt Fapál Lászlót, valamint társait és a többieket.. Oszt meg lássunk csodát anno. több év után Tocsik Mártát is. Polgári perben hoztak ki rá„erkölcsi” elmarasztaló ítéletet.

Az emberekbe éveken át sulykolt, a médián át beletáplált téveszméket a legnehezebb feloldani. Erre teszek egy kísérletet. Idézek egy részletet a még független legfőbb ügyész, Kovács Tamással 2009-ben készült interjúból: 
Kimutatták, hogy politikához köthető személyek, önkormányzati tisztségviselők ellen milyen büntetőeljárások voltak az utóbbi két-három évben. Van kormányoldali, van ellenzéki, van független – csaknem egyforma arányban. Ha kormánypárthoz tartozó önkormányzati képviselő ellen folyik eljárás, akkor azt az ellenzéki sajtó napirenden tartja, a másik oldalon ez nem jellemző. Nem akarom megítélni az úgymond “baloldali” sajtót, de nehogy az ügyészség sara legyen, hogy az egyik esetről írnak, a másikról meg nem.” /Népszava Online2009 07.21 „Rókatánc”c. /

 

Az un.”kommunizmus” áldozatairól és a megemlékezésekről

Az un.”kommunizmus” áldozatairól és a megemlékezésekről

Almás|2015. Márc. 1. 20:21 /NOLBlog/ 

 

Az emléknapon többféle megemlékezésről hallhattunk olvashattunk

Kerék-Bárczy Szabolcs /DK/ mondta: „A történelemmel való szembenézés Magyarországon elmaradt,ezért a tanulságok levonása érdekében szükséges emlékezni a múltra.
Márai Sándor 1943-1944 – es naplójából idézte: :

Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a jobboldaliság címkéjével ismert különös valamit. A tudatot, hogy ő mint keresztény magyar ember, előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert keresztény, magyar úriember, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem keresztény magyar vagy úriember (…). Mert ez volt nálunk a jobboldaliság igazi értelme. És ez a fajta nem tanult. (…) Ez a fajta sosem változik meg. De amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, addig Magyarország nem lesz nemzet.” 

A megemlékező szerző Márait követve a szovjet birodalom „gyilkos természetére”.utal melynek lényege, hogy a nagy kollektíva, elnyomja „elporlasztja” az egyént a szabadságot és az un. „kommunizmus” áldozatává válik Márai:”..: nem voltunk elég erősek egy nyugati típusú társadalmi berendezkedést megvalósítani”.Aztán „.. egy napon megjelent az országban a Vörös Hadsereg, s a nyomukban felsorakozott kommunisták nekikezdtek gyarmatosítani az országot.”amit nálunk a Rákosi rendszerben vélt felfedezni .”.Mint írja: Számomra minden jobboldaliság, ami elnyomás, ami a szellemi szabadság elfojtása, .” Fanatikusokkal, pedig.. nem lehet vitatkozni… mindenütt a butaság .., ami beárnyékol minden lépést.” .A „ gyilkos rendszer „ elől emigrációba menekül.

Kerék-Bárczy hangsúlyozza::Márai szavai Intő jelek. Tanuljunk belőle, mert ma is itt ólálkodik a pusztító jobboldaliság..Velük csak tudással, elszántsággal, bátorsággal, szorgalommal és emlékezéssel vehetjük fel a harcot. Felelősségünk túlnyúlik a határokon, kontinenseket ölel föl, ezért nagyon sokunk összefogására van szükség a szabadságért, a demokráciáért folytatott napi küzdelemhez, mert az erőszakos bolsevik mentalitás sem ismer korlátokat. /Részletek a beszédből/

Kerék-Bárczynak igaza van. Történelmünkkel szembe kell nézni. Ahhoz persze ismerni kell a történelmünket. Csernok Attila:írja „Történelemóra”c. könyvében: „Ha egy nép nem ismeri, vagy ami még rosszabb: rosszul ismeri a múltját, téveszméket ápol. Tévúton járó vezetőket követ”í

A tényeket ismerve – sajnos nem a többséggel együtt – azt látom és vallom, hogy Magyarország bajai éppen Márainak a jobboldaliságról szóló megállapításaiból erednek. A magyar történelem és az ország bajai nem a két világháború közötti időszakban kezdődtek. A jobboldaliságot az 1867-es kiegyezés után az országot vezető magyar földbirtokos arisztokrácia testesítette meg. Felelőtlenül belekormányozta az országot az első világháborúba melynek „eredménye” lett az ország megcsonkítása. ”Nagy – Magyarországot, a Magyar Királyságot, nem a párizsi béke, nem Trianon, – hanem – a kiegyezés után uralkodó magyar kormányok, fél évszázad elvakult nemzetiségi politikája számolta fel” /Csernok Attila: Elherdált ország/
A jobboldali kormányok azonban nem tanultak mindebből. Hitler oldalán beléptünk a II. világháborúba is. Az a Vörös Hadsereg pedig nem jelent volna meg az országban, ha nem segítünk Hitlernek lerombolni a szovjet városokat és falvakat. Szovjet-
Oroszország 20 millió áldozat árán szabadította meg Európát Hitlertől. Mindehhez képest Brassó ma magyar város lenne, ha Horthy Miklós II. világháborúból való kiugrása 1944 októberében sikerrel jár. Ám erre a lovastengerész alkalmatlannak bizonyult

Ami a „kommunizmus”áldozatait illeti.

A jobboldali propaganda a holokausztot tekinti a fasizmus áldozatainak, és mintegy szembeállítva vele, az un. „Kommunizmus áldozatairól” szónokol. És persze törvényt, határozatot hoz. Pedig a „kommunizmus” mint olyan nem létezett. Ha viszont „kommunizmus” áldozatairól beszélünk, akkor vele szembeállítani csak a kapitalizmus áldozatait lehet. Mindkét világháborút kapitalista hatalmak zúdították az emberiségre, amelynek következménye lett az un.”kommunizmus” és ilyen értelemben a „kommunizmus” áldozatai is a kapitalizmusénak tekinthetők.

Másrészt: a jobboldal a „fokozódó osztályharc” téveszméjén alapuló „Sztálinizmust” tekinti „kommunizmusnak”. Hazai mása a Rákosi időszak, amelyet igyekeznek összemosni a Kádár rendszerrel. A ma hatalmon levők és őket kiszolgáló médiahad kommunikációjában mindennapos szóhasználat a kommunizmus, a „kommunista diktatúra”. Ezzel riogatnak éskommunistának tekintik mindazokat, akik nem velük értenek egyet. Adott esetben még Kerék – Bárczy Szabolcsot is.
Megjegyzés:

Talán kevesen tudják II.János Pál pápa 2000-ben bocsánatot kért a kereszténység azaz a római katolikus egyház „bűneiért” Mert volt egy kor amikor egész Európa és a világ az inkvizíciótól rettegett. Milliók pusztultak el a vallási háborúkban. Mikor lesz ennek emléknapja?

Kategóriák