2016. november archívum

A Fidesz mint vallás II.

A Fidesz mint vallás II.

A jelzett cikk ttp://nol.hu/velemeny/20121025-a_fidesz_mint_vallas linken volt megtalálható. de az ismert atrocitás miatt most nem elérhető.
A cikk – szerzője
Szarvas Tibor – A Népszabadság| 2012. október 25. számában jelent meg.
Szemelvények a cikkből:
Orbán egy ideje inkább vallási vezetőként, mint politikusként jelenik meg hívei előtt. Minél nehezebb döntéseit racionálisan indokolni, követőinél annál inkább a végcél helyességébe és Orbán személyébe vetett hit dominál. Ő pedig egyre jobban élvezi az igaz út egyedüli ismerőjének szerepét. Ebből levezethető a hatalom bármi áron való megtartásának – kötelessége.

Sokan kérdezik, miért tartanak ki hívei Orbán mellett? … A válasz egyszerű. Ha megkérdezel valakit, aki még mindig Orbán híve, hogy egyetért-e a kormány intézkedéseivel, a válasz szinte kivétel nélkül, hogy komoly gondok vannak, de hinni kell a sikerben,…. Követése inkább hit kérdése, mert sok intézkedését lehetetlen megérteni. …………………

Egy politikust lehet és kell kritizálni, szavait, intézkedéseit megkérdőjelezni, de ki meri felemelni a szavát a vallási vezetőjével szemben? A vallási vezető ellen nem lehet a politika hagyományos eszközeivel harcolni. A támadások, amiket előre „megjósol”, erősebbé teszik. A jóslatok, mint a forint elleni támadások vagy a nemzetközi szervezetek kritikája, erősítik a magasabbrendűségébe vetett hitet. A kritika lepereg róla, az a hitvilágban nem érvényes…………………………..

Egy demokrata vagy csak józan ember …….nem sugározhatná, hogy tévedhetetlen, és az igazság csakis az ő birtokában van. ………… Egy vallási vezető azonban kénytelen kiválasztottként viselkedni, mert ez szerepének lényege……….ha hisznek a kiválasztottságában. Így eltűnik a különbség a közösség és vezetője érdeke között. Tipikus példa a korrupciógyanús túlárazott közbeszerzések ügye, amikor a hívők rendre azzal érvelnek, hogy inkább a Fidesz vigye a pénzt, mint más…………Orbánért mondtak áldó imát és nem az országért. Egy igaz hívő ezt hitetlenségnek is érezhetné, mert Isten helyett döntötték el, mi jó az országnak, pedig Isten máshogy is gondolhatja. Ha Isten szerint is Orbán a legjobb megoldás, akkor elég az országért imádkozni, mert őt fogja segíteni. De ha nem, akkor Istennek nem tetsző célért imádkoznak…………..A politikai vezető hihet magában, de tudni kell, hogy a szavazók gondolhatják másként, és akkor mennie kell……………A vallási vezetőnek azonban KÖTELESSÉGE a hatalmat magánál koncentrálni, a szabályokat KÖTELESSÉGE úgy alakítani, hogy ne lehessen leváltani.…………….A hit védelme nem ismerhet határokat, „a haza nem lehet ellenzékben”. Korlátozni kell a hitetlenek véleményszabadságát, tulajdonhoz fűződő jogaikat, választójogukat………..Orbán és a Fidesz egyre inkább tartja feladatának az ország erkölcsi rendjének saját képére formálását, mint a mindennapi ügyek hatékony intézését……………A magyar föld sem termelőeszköz, hanem spirituális érték. Téma a fiatalok lelki felkészítése, a romkocsmák lélekromboló hatása és hasonlók. ……….Az összeesküvés-elméletek népszerűségének növekedése a folyamat része…..

A stratégia túlnőtt Orbánon… környezete nem korlátozza ambícióiban. Az ellenzék nem képes alkalmazkodni a helyzethez, amiben politikai küzdelem helyett vallásháborút kéne folytatni…Az új közjogi rendszerben pedig kérdéses, hogy le lehet-e váltani a hit letéteményesét. Amíg a hívők kitartanak, nehéz bármit is tenni….

2016. november 10.

a

Strómanok

Strómanok
2016 november 06

A 2010-ben – a lakosság félrevezetésével- hatalomra került Fidesz-KDNP szövetség különböző trükkökkel és manőverekkel – Média Tanáccsal meg sajátos médiatörvénnyel, strómanok közbeiktatásával, stb. lehetetlenné teszik a kritikus média működését, folyamatosan beszűkítik az ellenzék és a kritikát megfogalmazó civilek megszólalási és ellenőrzési lehetőségeit.

De kik is azok az un. „Strómanok”?Több erre vonatkozó definició is található, de a lényeg: Stróman Az a személy, aki egy kétes hírű vállalkozáshoz adja a nevét, hogy az igazi bűnösök helyett ő “vigye el a balhét”, majd ha a büntetését letöltötte, vagy lecsillapodtak a kedélyek, megkapja a fizetségét. (a német Strohmann szó jelentése szalmabábu)

Más forrásból: A stróman gúnyos megnevezése azoknak a személyeknek, akik bizonyos jogok v. kötelezettségek elvállalásánál és érvényesítésénél látszólag saját maguk nevében járnak el, voltaképpen azonban csak mások számára, vagy mások akaratával végezik el az illető cselekményeket. ( Pallasz)

A mi strómanjaink helyzete némileg eltér e meghatározásoktól. Ugyanis itt az állami /adófizetői/pénzek felett rendelkezők a „kétes hírű vállalkozók” azaz a megbízók

Azok akik a hatalom kizárólagos birtoklásával úgy alakítják a törvényi – közbeszerzési stb. környezetet, hogy az a látszat keletkezzék, mintha minden rendben és jogszerű lenne ami e tárgykörben történik. Egyszóval: a mi strómanjaink „hivatásos” azaz, törvényesített strómanok.

Újsághír:” Nem tudom, semmi sem elképzelhetetlen” – mondta Mészáros Lőrinc, amikor megkérdezték, megveszi-e a Mediaworks-öt

Jellemző nyilatkozat Utal arra, hogy a kérdés elhangzásakor Mészáros úr még nem tudta, hogy megveszi e azt a bizonyos dolgot, vagy nem. Ha valami folytán őszinteség lett volna úrrá rajta akkor a válasza az lett volna,,hogy még ezután fogom megtudni Az is lehet, hogy tudta már csak nem akarta megmondani. A lényeg szempontjából teljesen mindegy. Magyarra lefordítva annyit jelent: Azt mondja a „megbízó” Lőrinc barátunknak: Adunk /adok/ neked pénzt /az adófizetők pénzéből/ és megmondjuk /megmondom/ mire költsed. Persze neked is marad bőven. Most éppen baj van az egyik sajtóorgánummal, nevezetesen a Népszabadsággal mert folyton kritizál minket. Be kell fogni a szájukat! Megveszed, avagy megveteted őket oszt jó napot.

No meg aztán elég volt a TV2 meg egyéb sajtóorgánumok kritizálásából is. Ahá „itt van a mi barátunk ez a Vajna gyerek”./A szép emlékű Árkus József után szabadon/Andykám nem írunk ki tendert, megkapod legalább öt kaszinó adókedvezménnyel való működtetési engedélyét, kapsz még hozzá annyi állami hitelt is, hogy megvásároljad a TV2- őt és vehetsz további csatornákat meg még kapsz rádió működtetési engedélyeket is.”

Sajtóhírek:
– „
 a Telekomnál elérhető lesz az állami hitelből építkező, Andy Vajna vezette összes új tévécsatorna, helyette viszont kikerülnek a Fox International Channels csatornái.”

– A fideszes médiapiaci nyomulás ezzel együtt minden területen jól láthatóan, állami segítséggel folyik.

Chikán Attila a Corvinus Egyetem professzora,/az első Orbán-kormány volt gazdasági minisztere/: „. nemcsak akkor van szó korrupcióról, ha valakinek közvetlenül a zsebébe teszik a pénzt, hanem akkor is, ha a közbeszerzések és egyéb eljárások során mindig ugyanahhoz a körhöz tartozók kapják a támogatást. Ez azért különösen káros a gazdaság számára, mert erőteljesen torzítja a versenyt. Hiszen annak nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ezeknél a nyerteseknél hasznosul társadalmi szempontból is a legjobban a pénz. E mellett a közvetlen gazdasági kár mellett felmérhetetlen az a negatív hatás, amit ez a gyakorlat a társadalom erkölcsi színvonalára, hangulatára gyakorol.”

a

Magyarországnak nincs kormánya

Magyarországnak nincs kormánya”

“Olyan, hogy MAGYAR KORMÁNY nem létezik. Ebben az országban egyetlen olyan kormánytag sincs, aki nem a feltétlen lojalitása okán foglalhatott el egy-egy miniszteri, vagy államtitkári széket. Következésképpen ennek az országnak egyszemélyi vezetése van. Ezt a lényt orbánnak hívják………….”/Juszt László/

Juszt László véleménye azaz állítása teljesen helyénvaló. Ez több ténnyel – jelenséggel, eseménnyel – alátámasztható.

Manapság elég gyakran olvasunk hallunk a – még nem teljesen kormányfüggő – médiában- egy- egy Fideszes vagy kormány tisztségviselő törvénysértő, korrupció gyanús cselekményéről híreket és tudósításokat. Ezen hírek közlése után szinte naponta hangzik el a következő mondat: Kerestük az illetékes kormányhivatalt vagy illetékes vezető személyiséget, de adásunk kezdetéig nem kaptunk választ vagy az illetékes vezető nem volt elérhető, avagy nem nyilatkozott.

Vajon miért ez „bezárkózás” a kormányhivatalok és tisztségviselők részéről?

Minden valószínűség szerint a feltétlen lojalitásból ered, azaz nem fontos a hozzáértés fő a vezérhez való hűség. Nem mernek nyilatkozni, mert kellemetlen, rombolja a hatalom tekintélyét az ilyen ügyekben való magyarázkodás. Orbán véleményére és állásfoglalására várnak, anélkül nem mernek nyilatkozni.

Következésképpen – ahogy Juszt László fogalmaz – az országnak egyszemélyi vezetése van. Az ő akarata és elképzelése érvényesül minden ügyben, tudta és hozzájárulása nélkül eben az országban nem történhet semmi. Ahogy azt – még 2010 előtt – kötcsei beszédében jelezte, a „Centrális erőtér” lesz a hatalom központja, onnét történik a „vezérlés” irányítás. Lényegében már akkor elvetette a demokráciát, az állam demokratikus működési rendjét.

Hatalomra kerülésük után folyamatosan üresítették ki a demokratikus intézményeket – melyek formailag megmaradtak, de mindet saját embereikkel „hűbéresekkel” töltötték fel, ez által napjainkra a hatalom kizárólagos birtokosai lettek. Ezért a miniszterelnök által „vezérelt” Fidesz- KDNP hatalom – és állam – működése nem fér bele a saját Alkotmányába azaz Alaptörvényébe sem. Az ugyanis tiltja már az erre való törekvést is./ C cikk 2. bekezdés/E tény „hivatalos” megállapítására és kimondására az Alkotmánybíróság lenne jogosult, de a Fideszes többségű testület ennek kérését nevetséges indokkal elutasította. /Persze elképzelni sem lehet azt a helyzetet mi lett volna ha megállapítja és kimondja?/

A hatalmon lévők úgy vélték a kétharmados parlamenti többséggel mindent meg lehet tenni. Olyan törvényeket kell hozni amelyek a hatalomban lévők és csatlósaik számára biztosítják a javak tetszés szerinti elosztását, kizárják, de legalábbis erősen korlátozzák az ellenzék és a társadalom ellenőrzési lehetőségeit.

Így születtek törvények az egykulcsos adóról amely a tehetősek javára csoportosította át a jövedelmeket, „elkobozta”a magán nyugdíj megtakarításokat, elvette a – javarészt rokkant – emberektől a trafikokat, a gazdáktól a földeket, elkobozta a szövetkezeti vagyont és a „hűbéresek” kezébe adta azokat. ” Ami minden képzeletet felülmúl törvényt alkottak arról, hogy pl. az MNB az alapítványoknak adott pénzbeli támogatások elvesztik közpénz jellegüket, ami azt jelenti, nem kell elszámolni vele hogy mire és hogyan használták fel. Valójában a Fideszes többségű parlament – ahogy Demján Sándor fogalmazott, – a lopást törvényesítette. Ezek után jogosnak mondhatók a vélemények, hogy a kormánynak nevezett testület /Fidesz_- KDNP hatalom/ valójában egy „bűnszövetkezet”.

Az már más kérdés, hogy ez utóbbit már „saját” Alkotmánybíróságuk sem engedhette át, mert túlságosan kilógott a korrupciós lóláb és nagy botránytól tartottak./Egyébként botrány így is volt, de korántsem akkora amely a hatalmukat veszélyeztetné. Elfedte a kormányfő és a kormány által erjesztett „migráncs”veszély propaganda//

2016 november 3.

 

a
Kategóriák