2017. november archívum

Továbbra is diszkrimináció?

Továbbra is diszkrimináció?

Gyurcsány Ferenc facebook bejegyzésében leírja, hogy Cambridge-ben a King’s College-ban tartott előadást követően az ott tanuló magyar diákokkal sörözött. Azt tapasztalta, hogy„ miközben élénken foglalkoztatja őket a politika, nem mennek el szavazni. Az ok egyszerű. Bejutni a londoni nagykövetségre és vissza az 20 fontba kerül. Az nekik egy heti kaja pénz. Ezt viszont nem engedhetik meg maguknak.”

Pedig Cambridge és London közötti távolság autóúton „csak” 102 km. Egyik közeli hozzátartozónk Edinburgban él. Neki is Londonban kellene szavaznia. Autóval a távolság 666,5 km. Az előbbi példa alapján neki legalább 120 fontjába kerülne. Másfél hónapi kajapénz. Ő még annyira sem engedheti meg magának.

A választási eljárási törvény ugyanis az Erdélyben élő magyaroknak engedélyezi a levélben történő szavazást, de nem teszi lehetővé ugyanezt a külföldön dolgozó magyaroknak. Egy magánszemély indítványozta, az Alkotmánybíróságnál ennek megváltoztatását. Az AB 2016. áprilisi döntése szerint azonban „nem alkotmányellenes, hogy a választási eljárási törvény tiltja a levélben szavazást a külföldön dolgozó magyaroknak.”

A sajtónak nyilatkozó külföldön dolgozó magyarok sokan épp a bürokratikus nehézségek miatt mondanak le a szavazásról. Az ÁB döntése magán a testületen belül sem talált egyetértésre. Ötnek volt „külön véleménye. Közülük Stumf István nyilatkozta: ”Meg vagyok győződve arról, hogy a választási eljárási törvény indokolatlanul korlátozza a hazai lakcímmel rendelkező, a szavazás napján külföldön tartózkodó választók választójogát, vagyis diszkriminálja őket. Azokat a magyar állampolgárokat, akik immár jelentős számban (nemritkán kényszerűségből) hagyják el a hazájukat
Balsai István alkotmánybíró szerint
viszontaki elmegy külföldre dolgozni, attól elvárható, hogy a szavazás napján jöjjön haza vagy menjen be a magyar követségre szavazni. Ezt viszonylag olcsón meg tudja tenni.” Balsai uram bizonyára nem ismeri a külföldi viszonyokat. 

Tóth Zoltán választási szakértő vetette össze az AB döntését az Alkotmánnyal.” A választójog egyenlőségének elve azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanannyi szavazata van, minden szavazatnak ugyanannyit kell érnie, és a választójog gyakorlásával kapcsolatos jogoknak is egyenlőnek kell lennie. Az Alkotmánybíróság döntése ez utóbbiba beleütközik..”

Erkölcsileg helyes és igazságos a magyar választási rendszer.“Ezt viszont Magyarország miniszterelnöke jelentette ki éppen tegnapelőtt.
Ezek szerint a miniszterelnök úrnak az erkölcsösségről és az igazságosságról alkotott véleménye eltér a közfelfogástól. Igazságosnak /és erkölcsösnek/tartja, hogy „ A kormány házhoz megy a határon túliak szavazatáért, ezzel szemben a külföldön élőket arra kényszeríti, hogy akár több ezer kilométert utazzanak a külképviseletekig.” Igazságosnak tartja továbbá, hogy olyanok is szavazhatnak akik sosem éltek Magyarországon és nem viselik választásuk következményeit.

Mint ismeretes a miniszterelnök úr szereti megmondani, hogy ki a magyar, ki a keresztény, ki a kommunista/mindenki aki nem vele ért egyet és nem rá szavaz/ sőt azt is, hogy ki a bűnös. A közfelfogás szerint ez nem erkölcsös dolog és nem is igazságos.

Ez a helyzet kis hazánkban és külföldön, az úr 2017.évének november havában.

Kelt:2017.november 12.

a

Jogállamot, szabad választásokat!

Jogállamot, szabad választásokat!


A Fidesz-KDNP szövetség – a lakosság félrevezetésével és törvénysértéssel megszerzett – hatalmával visszaélve 2010-től – az egy párti Alaptörvény megalkotásával , a demokrácia intézményeinek „elfoglalásával” „Parlamentáris Diktatúrát” hozott létre, azaz megvalósította a hatalom – saját Alaptörvényük által is tiltott – kizárólagos birtoklását.

Bár az Alkotmány /Alaptörvény/ mindenkit kötelez már az erre való törekvés elleni fellépésre is, az állampolgárok nagy része nem veszi figyelembe vagy nem ismeri ezt a tételt így nem várható el, hogy nagy tömegek egyszerre ennek szellemében cselekedjenek. Az alkotmányellenességet az Alkotmánybíróságnak kellene megállapítania és kimondania. Az Eötvös Károly Intézet erre vonatkozó beadványát azonban, azzal az indokkal utasította el, hogy „ készítői személy szerint nem érintettek.”

A Fideszes többségű Országgyűlés által delegált tagokból álló AB indoklásában nem cáfolta a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvést vagy annak megvalósulását és ezzel lényegében elismerte azt,- tehát megvalósultnak tekinthető. Az indoklás pedig tudatos eltussolása az ügynek, ugyanis minden józanul gondolkodó ember tudja és tapasztalja, hogy a hatalomgyakorlás mikéntje mindenkit érint. Mindez arra mutat rá, hogy az AB a kormány kiszolgálója lett, önmaga is alkotmányellenesen működik.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ellenőrei 36 ajánlást fogalmaztak meg, ennyi akadálya volt Magyarországon 2014-ben a szabad és demokratikus választásnak. Az így megszerzett hatalom pedig nem tekinthető legitimnek. Ahogy Vörös Imre jogászprofesszor, volt alkotmánybíró fogalmazott: „ezek a bírálatok a semmibe hullanak, mert az önkényuralom mechanizmusai már kiépültek az országban…ez lefedi a közélet kilencven százalékát. Tehát ha az ellenzék meg is nyerné a választásokat. – minden érdemi kérdésben megkötnék a következő kormány kezét… a kizárólagos hatalombirtoklást az Alaptörvény is tiltja, ezért ellenzéki győzelem esetén – a következő Országgyűlés – egyszerű többséggel is – minden olyan törvényt megsemmisíthet, amely az államcsínyt, azaz a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálta…

Ez a helyzet kis hazánkban az úr 2017.évének november havában.

Segítsük győzelemre a demokratikus ellenzéket!

Kelt 2017. november 08-án

 

a

“A Fideszt mindenképpen le kell váltani!”

A Fideszt mindenképpen le kell váltani!”’

Az autóbuszon két fiatalember beszélget. Emlegetik a „Gárdát” meg a „Betyársereget”, a két szélsőjobbhoz köthető „intim” testületet. Egyikük megjegyzi, hogy a pártok mind egyformák Aztán hozzáteszi, hogy nem mindenben ért egyet a Gárdával meg a másikkal sem de hát…./a részleteket nem értetettem egész tisztán/ A másikuk viszont határozottan leszögezte.”A Fideszt mindenképpen le kell váltani”.Ezzel véget ért beszélgetés, mert a következő megállónál leszállak

A Fideszt mindenképpen le kell váltani! Ebben teljesen egyetérthetünk a fiatalemberekkel. Ám ha a Gárdával vagy a Betyársereggel, /avagy ezek létrehozóival/ akarnák ezt megoldani már nem osztozhatunk elképzelésükben Több érvünk is van ellene.

Először is: A közelmúlt történelmében már voltak hasonló„különítmények”. Németországban ezt úgy hívták, hogy „Sturmabteilung” /Hitler rohamosztaga./ Kis hazánkban pedig a nyilas pártszolgálatosok. Azt nem tudni, hogy a fiatalemberek ismerik-e ezek tevékenységét, de hát tudjuk mi lett az eredménye.

A másik érv: Miért van szükség katonai jelegű szervezetekre ott, ahol az állam rendelkezik megfelelő fegyveres szervekkel – rendőrség, honvédség biztonsági szolgálatok. Stb. -.Éppen ezért iIyen szervek létrehozását tiltja az Alkotmány. Egyébként a bíróság – lakosságot megfélemlítő tevékenysége miatt- be is tiltotta a Gárda működését. Más kérdés, hogy utána átszervezték.

Felmérések szerint a lakosság is elutasítja ilyen szerveztek létrehozását. Éppen azért, mert úgy vélik:„adott helyzetben” akcióba léphetnek azonnal fegyveres testületté alakíthatók. Létrehozóik pedig hol nyíltan, hol burkoltan rasszista nézeteket vallanak és hirdetnek.

Még sokan vannak akik kellő történelmi ismeretek hiányában hisznek a téveszméket hirdetőknek. Sokan viszont azt nem értik, hogyan lehet a Parlamentben téveszméket valló és hirdető párt. Ez csak úgy lehet, hogy egy magyar bíróság, amely a párizsi békeszerződés tiltó rendelkezését nem ismerte vagy nem vette figyelembe, és pártként bejegyezte, azok a bizonyos választók meg beszavazták őket a parlamentbe.

Ez a helyzet a mai Magyarországon a 2018-as választások előtt. Érdemes tájékozódni mert a bőrünkre megy a játék.

2017 november 06

a
Kategóriák