2018. június archívum

A Fidesz politikája ellen tüntetők alkotmányos kötelességüknek tesznek eleget

A Fidesz politikája ellen tüntetők alkotmányos kötelességüknek tesznek eleget

Az első szavazós fiatal azzal a megjegyzéssel kapta meg az emléktárgyat, hogy ez a „migráncsoktól”nem véd meg. Nyilván az átadó maga sincs tisztában a valós helyzettel, így nem a saját véleményét fejezte ki, hanem röviden – a médiából folyamatosan rá zúduló Sorosozást, az ellenzéket a kerítés lebontással és a „migráncsok”betelepítésével vádoló – Fideszes propagandát tolmácsolta. Azt sugallta, ha az emléktárgy nem véd meg, akkor nyilván megvéd majd Orbán Viktor, tehát egyértelmű, hogy rá kell szavazni. Ahogy azt az Európai Biztonsági És Együttműködési Szervezet /EBESZ/ is megállapította, korlátozták a magyar választók tájékozódását, a lakosság nem juthatott a helyes döntéshez szükséges információk birtokába. Főleg a falvakban sokan hittek a médiából éjjel nappal áradó „migráncs” veszéllyel fenyegető hazug propagandának, és ez a félelem felülírta a hatalmon lévők korrupciós ügyeit.

Ez a félelemkeltés azonban – ahogy azt jogerős bírói döntés is kimondta – hazugságon alapult. Hazugság volt a „sorosozás”, az ellenzék „migráncsok” betelepítésével való vádolása, tehát a Fidesz félrevezette a lakosságot. Ezek után a választás eredménye nem tekinthető hitelesnek. A választási csalás csak hozzátett mindehhez.

Az EBESZ már a 2014-es választások tapasztalatai alapján is 36 ajánlást fogalmazott meg, ennyi akadálya volt a demokratikus választásnak.

Ahogy azt Vörös Imre jogtudós, volt alkotmánybíró leszögezte a bírálatok a semmibe hullottak, mert az önkényuralom mechanizmusai már kiépültek az országban. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az állam minden jelentősebb intézményének vezetői posztján a Fidesz emberei, pártkatonái ülnek, és a legfőbb vezető utasításait hajtják végre.

Megjegyzendő, hogy az EBESZ az EU szervezete, melynek a magyarországi választásokról szóló bírálatit, annak nagy hatalmú vezetői ismerték de Merkel asszonnyal az élen asszisztáltak Orbán önkényuralmi rendszeréhez.

Most, hogy jogerős bírói ítélet mondja ki, hogy a Sorosozás hazugság – a korábbi bírósági döntések,- Polt Péter nem pártatlan, Rogán miniszterre lehet mondani, hogy bűnöző, Matolcsy MNB elnökre pedig, hogy közpénzt lopott, stb.- ismeretében kimondható, hogy változás állott be a jogi helyzetben.

Ezen bírói döntések nem érvényesíthetők, éppen azért mert – és ez egyben bizonyíték is arra, hogy – a Fidesz-KDNP a hatalom kizárólagos birtokosa. Nyomós példa még erre az Alkotmány bíróság mely az erről szóló beadványt – nem cáfolva a hatalom kizárólagos birtoklását – azzal utasította el, hogy annak készítői személy szerint nem érintettek.

Mindezek után jogos a vélemény, hogy a Fidesz békés, demokratikus úton nem leváltható. Az Alkotmány azonban, /és saját Alaptörvényük is/ a hatalom kizárólagos birtoklását sőt az ere való törekvést is tiltja és kötelez mindenkit az ellene való törvényes fellépésre. Ilyen többek között a választás. Ezt a Fidesz szavazói megszegték, szavazatukat érvényteleníteni kell.

Adódik a kérdés: ki szerez érvényt az Alkotmány előírásainak? A népnek kell érvényt szerezni. A népszuverenitásnak kell érvényesülnie és a Fidesz-KDNP szövetséget, tisztességtelen, törvénytelen úton szerzett hatalmáról le kell mondatnia. A köztéri tiltakozás lehet ennek a kezdete.

Kelt 2018. április

a

A valóság hajlítása és a szövegértés

A valóság hajlítása és a szövegértés

Amint azt az un. Pisa jelentésből tudjuk a magyar diákoknak nem erőssége a szövegértés. Ám úgy látszik a felnőtt társadalom egy része sem mutat példát e tekintetben. Egy bizonyos politikai párt – nevezzük Fidesznek – gyakran mást ért vagy igencsak sajátosan értelmez fogalmakat mint a közvélemény. Mint azt a 2008-as szégyenletes népszavazás óta tudjuk magyar az, aki a Fideszre szavaz, a többi legjobb esetben is idegen szívűnek tekinthető. Ezt erősítette meg most a Ház elnök urunk igencsak nyomatékosan. Németh Szilárd alias „rezsibiztos” pedig nem értette a Parlamentben Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalását.

Orbán Viktor miniszterelnök – az Ericsson Ház megnyitó ünnepségén május 29-én pedig, többek között a következőket mondta: Akkor járunk el helyesen, ha a saját észjárásunknak megfelelően, a magunk akarata szerint a valóságot is képesek vagyunk hajlítani.

Látom a közösségi oldalakon, hogy kérdezik ki érti ezt? Valóban. Ember legyen, azaz „szövegértő” legyen a talpán aki ezt érti. Érteni nem is lehet. Viszont meg lehet fejteni. Azt tudja megfejteni aki tud „Fideszül”. Fideszül tudni pedig annyit jelent, hogy ismerni kell a gondolkodásmódjukat. Valahogy így: Egy Fideszes előtt nincs akadály, ő mindent meg tud csinálni. Tud a vízen járni, de tud csinálni fából vaskarikát, sőt mi több tud alkotni olyan választási eredményeket feldolgozó számítógéprendszert, amely az eredményeket a maguk, azaz a Fidesz javára „hajlítja”. Hogyan is?

Mint ismeretes Orbán Viktor a választás napján kórházba került. Miért is? Ezt a kijövetele után tett nyilatkozatából tudhattuk meg. Ebben ugyanis megfenyegette a Soros bérenceket – avagy ügynököket – mert mint mondta – /jó magam is hallottam /– hiszen „miattuk kerültem kórházba”. Kérdések kérdése: Először is azt kellene tisztázni, hogy kik azok a Soros bérencek, avagy ügynökök? Aztán mi az, hogy a miattuk került be a kórházba? Megverték tán? De hol volt a kormányőrség meg a TEK? És a többi és a többi!

Nem nehéz megfejteni. A Soros bérencek sokszor szerepeltek a Fidesz választási kampányában ők azok akik le akarják bontani a kerítést, be akarják hozzánk telepíteni a „migráncsokat”. Ők az ellenzék, az ellenzéki képviselő jelöltek, akik minden előzetes felmérés szerint a választás napján is sok helyen nyerésre álltak. Úgy vélem ebben rejlik – a Soros ösztöndíjas – miniszterelnökünk kórházba kerülésének oka. Felrémlett előtte a kép, mi lesz ha az ellenzék győz a választásokon? Börtönbe is kerülhet. Jól tudja ő, hiszen állítólag jogot végzett, hogy sok tettéért, összességében a hatalommal való visszaélés – azaz a Btk. szerinti – „hivatali visszaélésért”felelősségre vonható. Be kellett menni a kórházba.

Ekkor jött viszont a „ valóság hajlítása”, azaz a számítógéprendszer meghibásodása./”B helyzet”/ Először visszafelé kezdett számolni, majd végkép felmondta a szolgálatot. Summa summárum, a Fidesz győzött pontosan kétharmaddal.

A Klubrádió műsorán hallható egy informatikus nyilatkozata miszerint egy egész apparátus dolgozott azon a bizonyos számítógép-rendszeren amely ezt az eredményt produkálta. Azután a bizonyítékok eltüntetése következett. Mint mondta, reméli lesz közöttük olyan, aki nyilatkozik és leleplezi a megrendezett csalásokat.

Mi is reméljük és várjuk az illető jelentkezését, a leleplező nyilatkozat megtételét.

Ez a helyzet kis hazánkban az Úr 2018.évének június havában.

Kelt 2018.június 14-én.

 

 

a
Kategóriák