2019. február archívum

A globalizációt megállítani nem lehet

A globalizációt megállítani nem lehet

“A globalizációt megállítani nem lehet, de olyanná kell tenni, ami egyenlőbben osztja meg annak előnyeit és hátrányait.A történelmet nem lehet legyőzni. De alakítani igen”  Írja Gyurcsány Ferenc Merjünk hazafiak lenni c. helyzetértékelő írásában.

Napjainkban az a nagy kérdés vár válaszra: hogyan tudja az emberiség a globalizáció teremtette hatalmas gazdasági növekedés eredményét – amely jelenleg a társadalom egy szűk rétegét gazdagítja – igazságosabbá tenni. Mert ahogy “Al Gore volt amerikai alelnök Nobel-békedíjas környezetvédelmi aktivista „Jövő „c. könyvében leírja, nemcsak a demokráciát, de a kapitalizmust is „meghekkelték”…Azok akik vagyonokat halmoztak fel a globális kapitalizmus féktelen működéséből, anyagi áldozatokat nem sajnálva újságírók és lobbizók légióit szerződtették a feladatra, hogy sulykolják az emberekbe, az önigazgatás hiába valóságát… meghiúsítsák a jövővel kapcsolatos minden olyan kollektív döntést, amely a közérdeket szolgálja. Demokráciájának hanyatlása lerontotta az Egyesült államok képességét a világos kollektív gondolkodásra,amely aztán gyatra döntésekhez vezetett kritikus fontossági kérdésekben. Tehát a demokrácia visszaállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy tisztázzuk a változások mibenlétét és a jövőnket pozitívan alakítsuk. Ha viszont eltűrjük, hogy a vagyont a demokrácia leépítésére és korrumpálásra használják fel akkor megfosztjuk magunkat attól a lehetőségtől, hogy a bomlasztó kaotikus állapotokból kiutat találjunk az emberiség számára…”

A társadalomtudományokat művelő emberek közül Soros György magyar származású gazdag amerikai üzletember közzétett munkáiban azt vallja, hogy a globális integráció előnyeinek megőrzője az un. „nyitott társadalom” lehet, amely a demokrácia pozitív vonásaival írható le: a törvények uralma; az emberi jogok, a kisebbségek és a kisebbségi vélemények tisztelete; a hatalom megosztása; továbbá a piacgazdaság. Kimutatja, hogy ennek megvalósítását akadályozza az un. laissez-faire irányzat amely ellenzi az állami beavatkozást a gazdasági folyamatokba, a nacionalizmus /nemzeti szűklátókörűség/és a fundamentalizmus./Indoklás nélküli elutasítás./ Ezért szükségesnek tartja a szorosabb nemzetközi együttműködést, ezt elősegítő, főként ellenőrző szervezetek intézmények létrehozását. Javaslatai megvalósítása céljából Nyílt Társadalom néven alapítványt hozott létre .

Soros György hasonlóan Al Gorehez, jól ítéli meg a globalizáció kérdését és ad rá helyes választ. Ezért támadja őt a demokráciát hazánkban leépítő Orbán Viktor és csapata akik  nem szeretik és mindent meg is tesznek, törvényeket is hoznak – azért, hogy hatalmukat ne korlátozza, ne ellenőrizze, de ne is kritizálja senki. Ezért korlátozzák az ellenzék ellenőrzési lehetőségeit, a sajtó szabadságot és ellenzik az Európai Ügyészséghez való csatlakozásunkat.

Ez a helyzet kis hazánkban globalizáció kérdésében az Úr 2019. évének február havában.

Közzétéve 2019 február havának 8. napján.

a
Kategóriák