A Fidesz politikája ellen tüntetők alkotmányos kötelességüknek tesznek eleget

A Fidesz politikája ellen tüntetők alkotmányos kötelességüknek tesznek eleget

Az első szavazós fiatal azzal a megjegyzéssel kapta meg az emléktárgyat, hogy ez a „migráncsoktól”nem véd meg. Nyilván az átadó maga sincs tisztában a valós helyzettel, így nem a saját véleményét fejezte ki, hanem röviden – a médiából folyamatosan rá zúduló Sorosozást, az ellenzéket a kerítés lebontással és a „migráncsok”betelepítésével vádoló – Fideszes propagandát tolmácsolta. Azt sugallta, ha az emléktárgy nem véd meg, akkor nyilván megvéd majd Orbán Viktor, tehát egyértelmű, hogy rá kell szavazni. Ahogy azt az Európai Biztonsági És Együttműködési Szervezet /EBESZ/ is megállapította, korlátozták a magyar választók tájékozódását, a lakosság nem juthatott a helyes döntéshez szükséges információk birtokába. Főleg a falvakban sokan hittek a médiából éjjel nappal áradó „migráncs” veszéllyel fenyegető hazug propagandának, és ez a félelem felülírta a hatalmon lévők korrupciós ügyeit.

Ez a félelemkeltés azonban – ahogy azt jogerős bírói döntés is kimondta – hazugságon alapult. Hazugság volt a „sorosozás”, az ellenzék „migráncsok” betelepítésével való vádolása, tehát a Fidesz félrevezette a lakosságot. Ezek után a választás eredménye nem tekinthető hitelesnek. A választási csalás csak hozzátett mindehhez.

Az EBESZ már a 2014-es választások tapasztalatai alapján is 36 ajánlást fogalmazott meg, ennyi akadálya volt a demokratikus választásnak.

Ahogy azt Vörös Imre jogtudós, volt alkotmánybíró leszögezte a bírálatok a semmibe hullottak, mert az önkényuralom mechanizmusai már kiépültek az országban. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az állam minden jelentősebb intézményének vezetői posztján a Fidesz emberei, pártkatonái ülnek, és a legfőbb vezető utasításait hajtják végre.

Megjegyzendő, hogy az EBESZ az EU szervezete, melynek a magyarországi választásokról szóló bírálatit, annak nagy hatalmú vezetői ismerték de Merkel asszonnyal az élen asszisztáltak Orbán önkényuralmi rendszeréhez.

Most, hogy jogerős bírói ítélet mondja ki, hogy a Sorosozás hazugság – a korábbi bírósági döntések,- Polt Péter nem pártatlan, Rogán miniszterre lehet mondani, hogy bűnöző, Matolcsy MNB elnökre pedig, hogy közpénzt lopott, stb.- ismeretében kimondható, hogy változás állott be a jogi helyzetben.

Ezen bírói döntések nem érvényesíthetők, éppen azért mert – és ez egyben bizonyíték is arra, hogy – a Fidesz-KDNP a hatalom kizárólagos birtokosa. Nyomós példa még erre az Alkotmány bíróság mely az erről szóló beadványt – nem cáfolva a hatalom kizárólagos birtoklását – azzal utasította el, hogy annak készítői személy szerint nem érintettek.

Mindezek után jogos a vélemény, hogy a Fidesz békés, demokratikus úton nem leváltható. Az Alkotmány azonban, /és saját Alaptörvényük is/ a hatalom kizárólagos birtoklását sőt az ere való törekvést is tiltja és kötelez mindenkit az ellene való törvényes fellépésre. Ilyen többek között a választás. Ezt a Fidesz szavazói megszegték, szavazatukat érvényteleníteni kell.

Adódik a kérdés: ki szerez érvényt az Alkotmány előírásainak? A népnek kell érvényt szerezni. A népszuverenitásnak kell érvényesülnie és a Fidesz-KDNP szövetséget, tisztességtelen, törvénytelen úton szerzett hatalmáról le kell mondatnia. A köztéri tiltakozás lehet ennek a kezdete.

Kelt 2018. április

a

Hozzászólások lezárása.

Kategóriák