Jogállamot, szabad választásokat!

Jogállamot, szabad választásokat!


A Fidesz-KDNP szövetség – a lakosság félrevezetésével és törvénysértéssel megszerzett – hatalmával visszaélve 2010-től – az egy párti Alaptörvény megalkotásával , a demokrácia intézményeinek „elfoglalásával” „Parlamentáris Diktatúrát” hozott létre, azaz megvalósította a hatalom – saját Alaptörvényük által is tiltott – kizárólagos birtoklását.

Bár az Alkotmány /Alaptörvény/ mindenkit kötelez már az erre való törekvés elleni fellépésre is, az állampolgárok nagy része nem veszi figyelembe vagy nem ismeri ezt a tételt így nem várható el, hogy nagy tömegek egyszerre ennek szellemében cselekedjenek. Az alkotmányellenességet az Alkotmánybíróságnak kellene megállapítania és kimondania. Az Eötvös Károly Intézet erre vonatkozó beadványát azonban, azzal az indokkal utasította el, hogy „ készítői személy szerint nem érintettek.”

A Fideszes többségű Országgyűlés által delegált tagokból álló AB indoklásában nem cáfolta a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvést vagy annak megvalósulását és ezzel lényegében elismerte azt,- tehát megvalósultnak tekinthető. Az indoklás pedig tudatos eltussolása az ügynek, ugyanis minden józanul gondolkodó ember tudja és tapasztalja, hogy a hatalomgyakorlás mikéntje mindenkit érint. Mindez arra mutat rá, hogy az AB a kormány kiszolgálója lett, önmaga is alkotmányellenesen működik.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ellenőrei 36 ajánlást fogalmaztak meg, ennyi akadálya volt Magyarországon 2014-ben a szabad és demokratikus választásnak. Az így megszerzett hatalom pedig nem tekinthető legitimnek. Ahogy Vörös Imre jogászprofesszor, volt alkotmánybíró fogalmazott: „ezek a bírálatok a semmibe hullanak, mert az önkényuralom mechanizmusai már kiépültek az országban…ez lefedi a közélet kilencven százalékát. Tehát ha az ellenzék meg is nyerné a választásokat. – minden érdemi kérdésben megkötnék a következő kormány kezét… a kizárólagos hatalombirtoklást az Alaptörvény is tiltja, ezért ellenzéki győzelem esetén – a következő Országgyűlés – egyszerű többséggel is – minden olyan törvényt megsemmisíthet, amely az államcsínyt, azaz a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálta…

Ez a helyzet kis hazánkban az úr 2017.évének november havában.

Segítsük győzelemre a demokratikus ellenzéket!

Kelt 2017. november 08-án

 

Hozzászólások lezárása.

Kategóriák