‘Egyéb’ kategória archívuma

Bevezető a szamizdat irodalomba

Bevezető a szamizdat irodalomba

Egyenlő nyilvánossághoz jutás nélkül nincsenek szabad választások”

Vásárhelyi Mária megállapítása egyértelmű, ugyanis a felmérések szerint az ellenzék hangja – mivel a Fidesz-KDNP hatalom szinte teljesen kisajátította a „médiát”, azaz a tájékoztatási eszközöket, – a választók mindössze nyolc százalékához jut el.

Ahogy azt az Európai Biztonsági És Együttműködési Szervezet /EBESZ/ is megállapította, a hatalmon lévők korlátozták a magyar választók tájékozódását, a lakosság nem juthatott a helyes döntéshez szükséges információk birtokába. Főleg a falvakban sokan hittek a médiából éjjel nappal áradó „migráncs” veszéllyel fenyegető hazug propagandának, és ez a félelem felülírta a hatalmon lévők országromboló politikáját és korrupciós ügyeit.

Ez a – bűncselekményt megvalósító/Btk.332./ – félelemkeltés azonban – ahogy azt jogerős bírói döntés is kimondta – hazugságon alapult. Hazugság volt a „sorosozás”, az ellenzék „migráncsok” betelepítésével való vádolása, tehát a Fidesz félrevezette a lakosságot. Ezek után a választás eredménye nem tekinthető hitelesnek. A választási csalás amely biztosította a Fidesz 2/3-át csak hozzátett mindehhez.

Az EBESZ már a 2014-es választások tapasztalatai alapján is 36 ajánlást fogalmazott meg, ennyi akadálya volt a demokratikus választásnak.

Ahogy azt Vörös Imre jogtudós, volt alkotmánybíró leszögezte „a bírálatok a semmibe hullottak, mert az önkényuralom mechanizmusai már kiépültek az országban”. Mit jelent ez? Jelenti egyrészt, hogy olyan választási törvényt alkottak amely a hatalmon lévőknek biztosít előnyöket, másrészt az állam minden jelentősebb intézményének vezetői posztján a Fidesz emberei, pártkatonái ülnek, és – figyelmen kívül hagyva a bírói döntéseket,- a legfőbb vezető, Orbán Viktor utasításait hajtják végre. Ez a hatalomgyakorlási forma viszont a hatalom kizárólagos birtoklása amit saját alkotmányuk azaz Alaptörvényük is tilt és kötelez mindenkit az ellene való törvényes fellépésre.

Emlékeztetőül: 2010 előtt a média minden felületén minden hírhez hozzátették az ellenzéki Fidesz véleményét: „A Fidesz szerint…stb,stb.

Mindezek után a demokratikus ellenzéknek – a korlátozott hatékonyságú lakossági fórumokon és a Facebookon kívül – nincs más lehetősége álláspontját közvetíteni a lakosság felé – mint alkalmazni, terjeszteni az un. „szamizdat irodalmat”.

Ilyen a nagy politikai helyzet kis hazánkban 2018 júliusában

a

A nép hangja a buszon

A nép hangja a buszon

Úgy vélem hasznos lenne, ha az ellenzéki, de kormánypárti politikusok is autóbusszal és nem Merzedeszekkel meg Audikkal közlekednének. A társas közlekedési járművön ugyanis hallanák, azaz hallhatnák a „nép”, az istenadta nép hangját. A minap reggel a közeli városban lévő piacra igyekeztünk. Megtelt az autóbusz és még a közbeeső faluban is jó páran felszálltak. Az utazó többség az idősebb korosztályba tartozott. Így került aztán szóba a 65 év felettiek ingyen utazási kedvezménye. Remélem nem veszik el, mondja az egyik asszony. Ő ugyanis gyakran utazik a Budapesten lakó lányához és ha azért fizetni kellene az neki nagyon sokba kerülne és megterhelő lenne. A napokban is jött a Népligetből közlekedő autóbusszal és a többsége az utasoknak nyugdíjas volt. Felvetésére egy másik asszony úgy reagált, hogy ez a kormány „családbarátnak” mondja magát és reméli nem szünteti meg az idősek utazási kedvezményét. Gondoljon a népre és inkább a magyar szegényeket támogassa mint a „migráncsokat”. Az előbb szóló asszonyság aztán hozzáteszi: Pedig „mutogassák őket” állandóan, hogy miket művelnek. Vannak akik azt mondják, nem is igaz: Pedig igaz az.

Eddig – „a nép hangja” – történet, ami igencsak tanulságos. Mármint a Fidesz újabb kétharmadát illetően. A fővárosban lakó lányához utazó asszony azt állítja, hogy igazak a „migráncsokról” és /bűn/tetteikről a közmédiában minden nap mutogatott történetek. Azt is tudja, hogy azt mondják, nem igazak. Feltételezem, hogy lányától hallhatta, hogy nem igazak azok, de ő tudja, hogy igazak. Miért is? Azért, mert a Tv-ben /köztévében/mutatják és ugye az a „hivatalos” az az igaz, azt kell elfogadni. Az a hír meg már nem jutott el hozzá, hogy bizony a köztévé munkatársai „bevallották”, hogy „felsőbb utasításra” hamisítani kellett bizonyos „migráncsokkal” kapcsolatos történeteket. Asszonyunk bizonyára annak sincs tudatában, hogy az un. „Közmédia” a hatalmon lévők kezében van és hát ismert az a Goebbels-i tétel, „ha egy hazugságot sokszor, sokáig ismételnek a nép előbb utóbb igaznak hiszi”

A másik asszony meg tudja, hogy vannak szegények az országban és hát a kormánynak azokat kellene támogatni inkább mint sem a „migráncsokat”. Ezek szerint a kormány nem támogatja a hazai szegényeket? De egyáltalán miért vannak szegények a kormány által nagyon sikeresnek kommunikált magyar gazdaság és állandóan emelkedő bérek mellett?

Azért, mert a Fidesz-kormány a kommunikációval akar minden gondot megoldani.

Amiről nem beszélünk az nincs. Minden felmérés szerint az ország lakosságának 40 %-a él szegénységben. A kormány által erőltetett un. „unortodox” gazdaságpolitika elmélete szerint a „szegények” majd követni fogják a gazdagokat, azok módszereit és megszűnik a szegénység. Most akkor a sok szegény nem akarja követni a gazdagokat? Gyanítom, hogy akarná csak nem tudja. Mészáros Lőrinc lehet a példakép. Kövesse aki tudja! A módszer ugyanis egyszerű: Orbán Viktor barátjának kell lenni. A sok szegény viszont a nagy számok törvénye alapján nem lehet mind Orbán Viktor barátja. Próbálkozni viszont lehet.

Ilyen a „nép hangja” kis hazánkban az Úr 2018. évének április havában.

Bejegyezve 2018.07.02.

a

A Fidesz politikája ellen tüntetők alkotmányos kötelességüknek tesznek eleget

A Fidesz politikája ellen tüntetők alkotmányos kötelességüknek tesznek eleget

Az első szavazós fiatal azzal a megjegyzéssel kapta meg az emléktárgyat, hogy ez a „migráncsoktól”nem véd meg. Nyilván az átadó maga sincs tisztában a valós helyzettel, így nem a saját véleményét fejezte ki, hanem röviden – a médiából folyamatosan rá zúduló Sorosozást, az ellenzéket a kerítés lebontással és a „migráncsok”betelepítésével vádoló – Fideszes propagandát tolmácsolta. Azt sugallta, ha az emléktárgy nem véd meg, akkor nyilván megvéd majd Orbán Viktor, tehát egyértelmű, hogy rá kell szavazni. Ahogy azt az Európai Biztonsági És Együttműködési Szervezet /EBESZ/ is megállapította, korlátozták a magyar választók tájékozódását, a lakosság nem juthatott a helyes döntéshez szükséges információk birtokába. Főleg a falvakban sokan hittek a médiából éjjel nappal áradó „migráncs” veszéllyel fenyegető hazug propagandának, és ez a félelem felülírta a hatalmon lévők korrupciós ügyeit.

Ez a félelemkeltés azonban – ahogy azt jogerős bírói döntés is kimondta – hazugságon alapult. Hazugság volt a „sorosozás”, az ellenzék „migráncsok” betelepítésével való vádolása, tehát a Fidesz félrevezette a lakosságot. Ezek után a választás eredménye nem tekinthető hitelesnek. A választási csalás csak hozzátett mindehhez.

Az EBESZ már a 2014-es választások tapasztalatai alapján is 36 ajánlást fogalmazott meg, ennyi akadálya volt a demokratikus választásnak.

Ahogy azt Vörös Imre jogtudós, volt alkotmánybíró leszögezte a bírálatok a semmibe hullottak, mert az önkényuralom mechanizmusai már kiépültek az országban. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az állam minden jelentősebb intézményének vezetői posztján a Fidesz emberei, pártkatonái ülnek, és a legfőbb vezető utasításait hajtják végre.

Megjegyzendő, hogy az EBESZ az EU szervezete, melynek a magyarországi választásokról szóló bírálatit, annak nagy hatalmú vezetői ismerték de Merkel asszonnyal az élen asszisztáltak Orbán önkényuralmi rendszeréhez.

Most, hogy jogerős bírói ítélet mondja ki, hogy a Sorosozás hazugság – a korábbi bírósági döntések,- Polt Péter nem pártatlan, Rogán miniszterre lehet mondani, hogy bűnöző, Matolcsy MNB elnökre pedig, hogy közpénzt lopott, stb.- ismeretében kimondható, hogy változás állott be a jogi helyzetben.

Ezen bírói döntések nem érvényesíthetők, éppen azért mert – és ez egyben bizonyíték is arra, hogy – a Fidesz-KDNP a hatalom kizárólagos birtokosa. Nyomós példa még erre az Alkotmány bíróság mely az erről szóló beadványt – nem cáfolva a hatalom kizárólagos birtoklását – azzal utasította el, hogy annak készítői személy szerint nem érintettek.

Mindezek után jogos a vélemény, hogy a Fidesz békés, demokratikus úton nem leváltható. Az Alkotmány azonban, /és saját Alaptörvényük is/ a hatalom kizárólagos birtoklását sőt az ere való törekvést is tiltja és kötelez mindenkit az ellene való törvényes fellépésre. Ilyen többek között a választás. Ezt a Fidesz szavazói megszegték, szavazatukat érvényteleníteni kell.

Adódik a kérdés: ki szerez érvényt az Alkotmány előírásainak? A népnek kell érvényt szerezni. A népszuverenitásnak kell érvényesülnie és a Fidesz-KDNP szövetséget, tisztességtelen, törvénytelen úton szerzett hatalmáról le kell mondatnia. A köztéri tiltakozás lehet ennek a kezdete.

Kelt 2018. április

a

A valóság hajlítása és a szövegértés

A valóság hajlítása és a szövegértés

Amint azt az un. Pisa jelentésből tudjuk a magyar diákoknak nem erőssége a szövegértés. Ám úgy látszik a felnőtt társadalom egy része sem mutat példát e tekintetben. Egy bizonyos politikai párt – nevezzük Fidesznek – gyakran mást ért vagy igencsak sajátosan értelmez fogalmakat mint a közvélemény. Mint azt a 2008-as szégyenletes népszavazás óta tudjuk magyar az, aki a Fideszre szavaz, a többi legjobb esetben is idegen szívűnek tekinthető. Ezt erősítette meg most a Ház elnök urunk igencsak nyomatékosan. Németh Szilárd alias „rezsibiztos” pedig nem értette a Parlamentben Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalását.

Orbán Viktor miniszterelnök – az Ericsson Ház megnyitó ünnepségén május 29-én pedig, többek között a következőket mondta: Akkor járunk el helyesen, ha a saját észjárásunknak megfelelően, a magunk akarata szerint a valóságot is képesek vagyunk hajlítani.

Látom a közösségi oldalakon, hogy kérdezik ki érti ezt? Valóban. Ember legyen, azaz „szövegértő” legyen a talpán aki ezt érti. Érteni nem is lehet. Viszont meg lehet fejteni. Azt tudja megfejteni aki tud „Fideszül”. Fideszül tudni pedig annyit jelent, hogy ismerni kell a gondolkodásmódjukat. Valahogy így: Egy Fideszes előtt nincs akadály, ő mindent meg tud csinálni. Tud a vízen járni, de tud csinálni fából vaskarikát, sőt mi több tud alkotni olyan választási eredményeket feldolgozó számítógéprendszert, amely az eredményeket a maguk, azaz a Fidesz javára „hajlítja”. Hogyan is?

Mint ismeretes Orbán Viktor a választás napján kórházba került. Miért is? Ezt a kijövetele után tett nyilatkozatából tudhattuk meg. Ebben ugyanis megfenyegette a Soros bérenceket – avagy ügynököket – mert mint mondta – /jó magam is hallottam /– hiszen „miattuk kerültem kórházba”. Kérdések kérdése: Először is azt kellene tisztázni, hogy kik azok a Soros bérencek, avagy ügynökök? Aztán mi az, hogy a miattuk került be a kórházba? Megverték tán? De hol volt a kormányőrség meg a TEK? És a többi és a többi!

Nem nehéz megfejteni. A Soros bérencek sokszor szerepeltek a Fidesz választási kampányában ők azok akik le akarják bontani a kerítést, be akarják hozzánk telepíteni a „migráncsokat”. Ők az ellenzék, az ellenzéki képviselő jelöltek, akik minden előzetes felmérés szerint a választás napján is sok helyen nyerésre álltak. Úgy vélem ebben rejlik – a Soros ösztöndíjas – miniszterelnökünk kórházba kerülésének oka. Felrémlett előtte a kép, mi lesz ha az ellenzék győz a választásokon? Börtönbe is kerülhet. Jól tudja ő, hiszen állítólag jogot végzett, hogy sok tettéért, összességében a hatalommal való visszaélés – azaz a Btk. szerinti – „hivatali visszaélésért”felelősségre vonható. Be kellett menni a kórházba.

Ekkor jött viszont a „ valóság hajlítása”, azaz a számítógéprendszer meghibásodása./”B helyzet”/ Először visszafelé kezdett számolni, majd végkép felmondta a szolgálatot. Summa summárum, a Fidesz győzött pontosan kétharmaddal.

A Klubrádió műsorán hallható egy informatikus nyilatkozata miszerint egy egész apparátus dolgozott azon a bizonyos számítógép-rendszeren amely ezt az eredményt produkálta. Azután a bizonyítékok eltüntetése következett. Mint mondta, reméli lesz közöttük olyan, aki nyilatkozik és leleplezi a megrendezett csalásokat.

Mi is reméljük és várjuk az illető jelentkezését, a leleplező nyilatkozat megtételét.

Ez a helyzet kis hazánkban az Úr 2018.évének június havában.

Kelt 2018.június 14-én.

 

 

Karácsony Gergely uram! Hogy vagyunk?

Karácsony Gergely uram! Hogy vagyunk?

Hogyan is működik a demokratikus berendezkedésű állam? Mert ugye a diktatúrának engedelmeskedni, a demokráciát tanulni kell!

Az MSZP- Párbeszéd miniszterelnök jelöltje kijelentette, hogy a kormányában Gyurcsány Ferenc nem lesz miniszter. Nem tudom, hogy Gyurcsány Ferenc akar-e Karácsony uram nem létező kormányában miniszter lenni. Ilyen kijelentést tenni annak a pártnak a vezetőjére amely nélkül nincs kormányváltás, egyszerűen szólva nem vall valami jó tájékozottságra, de valahol komolytalan és ízléstelen. Ez olyan mintha nekem gólpasszt ad a játékostársam, gólt rúgtam s oszt azt mondom neki nem játszhatsz a következő mérkőzésen.

Az indoklás ami miatt Gyurcsány nem lehetne miniszter arra alapozódik, hogy nem kaphat szerepet „az ő kormányában” az aki 2010 előtti politikában szerepet játszott. Ha ezt betartaná nem tudna kormányt alakítani. Csupán azért, mert aki egyáltalán számításba jöhet azok között alig találna olyat, aki 2010 előtt valamilyen formában ne lett volna politikai tényező.

Minden esetre ha Karácsony Gergely azt hirdeti amivel már más szerepet játszó MSZP-s politikus is érvelt, hogy nem szabad visszatérni a 2010 előtti politikához, akkor nagyot téved. Egy dologban nem hogy nem lehet, hanem szükséges visszatérni. Szükséges visszatérni a Fidesz által meghiúsított reformok végrehajtása céljából. Persze a mai körülményekhez alkalmazkodva. Én még nagyon jól emlékszem és ma is előttem van – a sajnálatos módon épp a napokban elhunyt – Demján Sándor nagyvállalkozó és bankár nyilatkozata aki az MTV -ben 2009. február 15-én a szemembe azaz szemünkbe mondta nem kis indulattal, hogy „Ha végrehajtottuk volna a reformokat, a mainak a dupláját keresnénk.”Még azt is hozzátette, hogy „Szégyelljük magunkat!”Így többes számban, tehát saját magát is beleértve.

Igen! Szégyellhettük magunkat, hiszen bedőltünk a Fidesz hazug, propagandájának és leszavaztuk a két fagylalt ára 300 forintos vizitdíjat. Itt az eredménye, az egészségügy haldoklása. A felsőoktatás reformjának elmaradása miatt most már csak a tehetős szülők gyermekei juthatnak az intézményekbe. Az államigazgatás reformjának 2006-ban történt meghiúsításával a Fidesz évi 4-500 milliárd forint többlet kiadásra kényszerítette Gyurcsány Ferenc kormányát. Azt is Demján Sándortól tudjuk, hogy az államigazgatásban ma is 3500 fő felesleges munkaerő van ami nagy terhet jelent a gazdaságnak.

Mindezek olyan tényezők amelyeket – főleg a választások előtt pár nappal – még egy miniszterelnök jelöltnek sem lehet figyelmen kívül hagyni.

Így vagyunk eleresztve az Úr 2018 éve április havának első napján.

Kelt 2018. április 1-én

Azok a nemzeti értékek…/ Egy Fideszes törzsszavazó vallomása/

Azok a nemzeti értékek…

/ Egy Fideszes törzsszavazó vallomása/

A közösségi oldalakon most már többször felidéződik – az Index internetes hírportál által 2017 májusában közreadott – „Fidesz törzsszavazó” levele melyben többek között az alábbiak olvashatók:

Minket, akik eddig is a fideszre szavaztunk, egyáltalán nem érdekel a korrupció, a lopás, Habony, Ferhófstadt, Sulc, Bayer és a lopás, meg a putyinozás, meg oroszozás és hasonlóak. Ha megszorozzátok ezeket a jelenségeket kettővel, vagy hárommal, az sem érdekel, akkor is a fideszre fogunk szavazni.”

Meg is indokolja ezen hozzáállását;
„Azért, mert mi a nemzeti értékeket felvállaló politikusokra szavazunk. Nem jobbra, balra, vagy liberális köcsögökre, nem Teréz anyákra és a Pápára, hanem azokra, akik Magyarországot nem akarják elveszejteni.”

Azzal fejezi be írását, hogy „Nem kell baromságokat írni, hiába erőlködtök, akiket meg akarnátok győzni, azok nem olvasnak ilyen simicska-soros szagú cikkeket.”

Tehát, akiket meg akarnak győzni, azok nem olvasnak „simicska-soros szagú” cikkeket. Gyanítom, hogy „azok” semmit sem olvasnak. Csak nézik és hallgatják az éjjel nappal rájuk zúduló, nemzeti mázzal leöntött hamis propagandát. Levélírónk valószínű olvas, bizonyára leginkább az övéi által írottakat. Talán érdekelt is lehet abban hogy Fidesz törzsszavazó maradt. Mint írja ők „a nemzeti értékeket felvállaló” politikusokra szavaznak. Tehát akikre szavaz azok tőle lehetnek korruptak, lophatnak amennyit akarnak mert hát a lopás- azaz az ellopott holmi – náluk „nemzeti értéknek” számít mert ők azt felvállalták.

Arról viszont, hogy mik valójában a nemzeti értékek és kik akarják, avagy akarták „elveszejteni Magyarországot” fogalma sincs. Mert pl. nemzeti érték a föld melynek nagy részét már elosztották az Orbán strómanjai és oligarchái között, elvették a trafikokat a szerencsétlenektől, kisajátították a szövetkezeti vagyont, elherdálták a magánnyugdíj megtakarításokat, az egészségügy és az oktatás fejlesztése helyett a pénzforrásokat stadionok építésére és különböző hazai és külföldi szervezetek támogatására, szavazatvásárlásra fordították. És akár nemzeti érték akár nem, ezt mind felvállalták. Mert ők olyan „felvállalók”. Már rég „elveszejtették az országot”, de levélírónknak és társainak mint „törzsszavazóknak” azért nem holmi „liberális köcsögökre” Teréz anyákra vagy a Pápára, hanem az országveszejtőkre kell szavazniuk.

Ilyenek ők és így vannak eleresztve az Úr 20018. évének március havában.

Kelt 2018. március 25-én.

Orbán és Soros egy kárpátaljai magyar szemével

Mai történetek:

Orbán és Soros egy kárpátaljai magyar szemével

A főváros egyik neves egészségügyi intézményében kontroll vizsgálatra várakozom. Eközben mellém ült egy velem hasonló korú férfi. Amolyan kis vagány természetűnek tűnt. Beszélgetni kezdtünk. Kérdezi, hogy a szívműtét után iszom e bort. Mondám igen, méghozzá saját termésűt, persze módjával. Helyesel és mint mondja ő is hasonlóan cselekszik Úgy látja itt Magyarországon hamarabb öregszenek az emberek mint Kárpátalján. Ezt többek között annak tudja be, hogy ott jobb a levegő és az emberek valahogy másképpen élnek. Ő ugyan most itt él Magyarországon, itt is van kertje de Kárpátalján is megvan. Szeret kertészkedni. Kezében tart egy bulvárlapot, rámutat Orbán Viktor fényképére és megjegyzi, hogy sokat köszönhet a magyar miniszterelnöknek, aki sokat tett a magyarokért. Gyarapodott az ország és a nép ami abból is látszik, milyen sok itt a gépkocsi. Na és persze megvédi a magyarokat attól az átkozott Sorostól és az idegenek betelepítési tervétől.

Kérdém tőle: tudja-e, hogy ki az a Soros György. Annyit tud, hogy magyar származású gazdag ember. És azt tudja-e, hogy Orbán Viktor és csapata többek között ennek a Soros Györgynek a segítségével, anyagi támogatásával építette fel pártját a Fideszt ebből kifolyólag neki köszönheti hatalomra kerülését. Döbbenten néz rám egy pillanatra eláll a lélegzete is talán. Aztán arról kezd beszélni, úgy véli Orbán ismét nagy fölénnyel fogja megnyerni a választásokat. A válaszomra, hogy az nem olyan biztos, kérdések maradtak benne, és mintha kis félelem is kiült volna az arcára. Közben hívtak a vizsgálatra és elbúcsúztam kárpátaljai betegtársamtól.

Így vagyunk eleresztve Orbánostúl, Sorosostúl , Magyarországon és Kárpátalján az Úr 2018.éve február havának 19. napján.

Hazudott-e Orbán?

Hazudott-e Orbán?

Az utóbbi időszak kormány propagandája, azaz kampány témája lett a menekültek befogadása elleni tiltakozás, óriás plakátokon és a média teljes szélességében.

A napokban viszont kiderült, hogy a magyar kormány már befogadott annyi menekültet, amennyit elvárna Brüsszel. A sajtó úgy kommentálta, hogy „ezzel egy komolyabb rés jelentkezett a hazugságok szépen felépített pajzsán, amiből a kormány azóta is próbálja kivágni magát.”
Úgy néz ki, hogy a lakosság nagy része most jött rá, és érzékeli igazán, hogy a miniszterelnök és tisztségviselői hazudtak, becsapták az embereket. Pedig ha jól megnézzük Orbán Viktor és csapata, a nép félrevezetésével azaz hazugsággal szerezte meg és tartja fenn hatalmát. Az emberek tájékozatlanságára, feledékenységére, a nemzeti érzésre építették a politikai stratégiájukat, alkalmazva Hitler és propagandaminisztere Goebbels tételét, miszerint: ”Egy hazugságot addig kell ismételni amíg a nép igaznak nem hiszi”. Az internet, a sajtó és archívumai azonban nem felejtenek. Egy két példa.

– A 2002-es elvesztett választások után a Fidesz az „ott tartunk be a kormánynak ahol tudunk”, a „minél rosszabb a népnek annál jobb nekünk” politikát követve megakadályozta a Gyurcsány-kormány reformjait. Az ország gazdasága sínylette meg, hogy 2006-ban meghiúsították az államigazgatási, 2008-ban pedig a felsőoktatási és egészségügyi reformot. A 2008-as gazdasági válság és az általuk okozott kár miatt a kormány megszorításokra kényszerült, amit a Fidesz és médiahada úgy kommentált és sulykolt a lakosságba, hogy „ a ballib. kormányok tönkretették az országot.”

Ugyanakkor 2009 februárjában Orbán Viktor Londonban egy ottani lapnak nyilatkozva a hazai reformokat sürgette. Arra a kérdésre, hogy akkor miért akadályozta meg az egészségügyi reformot, azt válaszolta, hogy nem azzal, hanem ahogy ő kezdené „a bürokrácia lefaragásával” azaz az államigazgatás reformjával. Tehát azzal kezdené amit 2006-ban a Parlamentben már leszavazott. A Fidesz vezére tehát hazudott. Nem kicsit, nagyot. Ehhez már csak azt tehetjük hozzá, hogy az ismert nagyvállalkozó és bankár Demján Sándor 2009 február 15 – én az MTV-ben kijelentette: „Ha végrehajtottuk volna a reformokat, a mainak a dupláját keresnénk”. És mit lát Demján Sándor 2017 decemberében? „350 ezer felesleges állami alkalmazottat ami óriási teher a gazdaságnak.”

– A Fidesz elnöke 2010. november 11-én a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak azt mondta, hogy „Európában senki nem tett annyit az államháztartás egyensúlyának helyreállításáért – és adott választ a válsághelyzetre –, mint az ország két utolsó kormánya”. Mint ismeretes Orbán Viktor felelősségre vonással fenyegette meg a Bajnai – kormány válságkezelő költségvetését készítőket és az azt megszavazó képviselőket. Kormányra kerülve pedig úgy nyilatkozott, mintha neki és kormányának is érdeme lenne a sikeres válságkezelés, és neki is kijárna a „külföld kalapemelése”. Pofátlan hazugság.

Hosszan lehetne sorolni a hasonló hazugság történeteket és példákat az őszödi beszéd meghekkelt közreadásától kezdve a koncepciós pereken át a román gáztenderig. Pedig mint tudjuk anno azt mondta, hogy ő sosem hazudik. Aztán később a nagykövetek előtt kijelentette: „Ne arra figyeljenek amit mondok, hanem arra amit teszek” Ebből meg az következik, hogy amikor beszél akkor hazudik, amit tesz az meg egyenesen tragédia ennek az országnak.

Megjegyzem, hogy a Publió kiadónál – „Hazudott-e Gyurcsány” címmel – megjelent blogkötetemben az „őszödi beszéd” és a körülmények elemzése után a következtetés, ” a Fidesz máig azt keresi mit hazudott Gyurcsány Ferenc”.

Ki hazudott tehát?

Kelt: 2018 február 12-én

 

Pergőtűz

Pergőtűz
galamus
2013. január 13.              
A Duna televízióban ismét láthattuk Sára Sándor 1981-ben forgatott dokumentumfilmjét, amelyben a Don-kanyarbeli összeomlásra emlékeznek közkatonák, volt vezérkari tisztek, volt munkaszolgálatosok. A tudósítások és visszaemlékezések szerint az 1942. év tavaszán – Hitler kérésére, elszenvedett veszteségei pótlására – kiszállították a frontra a 207 ezer fős 2. magyar hadsereget, amelynek nem egészen a fele tartozott harcoló alakulatba. Így a 200 km hosszú védőszakaszt 80–90 ezer, rosszul felszerelt katonával kellett tartania. 1943. január 12-én, a mintegy 35–40 fokos hidegben – tüzérségi előkészítés után – a szovjetek sokszoros túlerővel, harckocsikkal támogatva indítottak támadást a magyarok állásai ellen. A magyar arcvonalak pár nap alatt összeomlottak, a veszteség óriási volt. A 200 ezret meghaladó létszámú seregből 120 ezer fő sosem tért haza. Egy dunántúli faluból – e sorok írójának 2000 lakosú szülőfalujából is – 26 ember maradt örökre a Donnál. Ezek a száraz és fájdalmas tények.

De hogyan és miért történt és történhetett meg mindez. Vígh Károly, az egyik „koronatanú” „Ugrás a sötétbe” című könyvében erről így ír: „Magyarország nem okult 1914-ből, és 1941-ben másodszor is a németek szövetségében kezdett háborút, előbb a Szovjetunió ellen, majd hadiállapotba került Angliával és az Egyesült Államokkal. Horthy Miklós kormányzó és az őt körülvevő politikai elit, könnyelműen és lelkiismeretlenül, belevitte az országot a fasiszta hatalmak oldalán egy eleve elveszettnek tekinthető háborúba.” Kádár Gyula, vezérkari tiszt visszaemlékezése: „…míg ezek a szerencsétlen katonák a Don mellett tengődtek… itthon egy lármás, hangos szélsőjobboldal vitte a hangot… Maga Kállay miniszterelnök is azt mondta, hogy ebben a háborúban részt kell venni. Ezzel tápot adott ennek a szélsőjobboldali irányzatnak, amely kiélezve hangoztatta a háborúban való részvételt.”
Joggal kérdezhetjük magunktól, hogy a mai Magyarország tanult-e mindebből?

Ha az utóbbi hónapok eseményeire figyelünk, azt láthatjuk, hogy bizonyos jobboldali politikai erők és támogatóik példaképnek tekintik a kormányzót, Horthy-kultuszt akarnak teremteni az EU-tag Magyarországon. Vannak helységek, ahol Horthy-szobrot avattak vagy éppen parkot neveztek el róla. Arról a Horthyról, akinek kormányzósága alatt – a doni katasztrófa mellett – sok ezer magyar állampolgárt származása, vallása vagy politikai nézetei miatt, asszonyokkal gyerekekkel együtt hurcoltak el és gyilkoltak meg itthon, a szovjet fronton vagy a német haláltáborokban.
Kérdés: Van-e és lesz-e a magyar társdalomban annyi józan ész és erő, hogy visszaszorítsa a történelem kerekét visszaforgatni akaró erőket.
Bízzunk benne és tegyünk érte!

Megjegyzés: A fenti bejegyzés a galamus internetes portálon már nem érhető el, így itt jegyzem, hogy elérhető legyen.

2017. január 12.

A  L Á Z A D Á S  É V E

A  L Á Z A D Á S  É V E

2017. a nők lázadásának éve volt. A nők fellázadtak a szexuális zaklatás ellen. Amerikában kezdődött a folyamat ahol elsősorban a művészvilág ismert rendezőinek, producereinek színészeinek szexuális zaklatásai ellen léptek fel. A Weinstein-ügy kirobbanása lavinát indított el, egyre több szexuális zaklatási eset lát napvilágot minden országban.

Magyarországon is többen álltak elő zaklatásos történetekkel. Két jól ismert színházi rendezőnek, televíziós személyiségnek távoznia kellett. Viszont még sok jel utal arra, hogy hazánkban a társadalom kevésbé fogadja el, hogy a szexuális zaklatás létező dolog. Ami most előkerült az a jéghegy csúcsa. Mert a visszatartó erő akkora, hogy még a társadalmi elit csúcsán lévő színésznők is 30 éven át hallgattak Amerikában. Mennyi esélye van akkor a vidéki gimnázium tanárijában vagy a pesti pláza pénzügyi osztályán molesztált nőnek? Teszik fel a kérdést újságírók. A válasz: Addig nem sok, amíg újraválasztanak valakit, akinek a felesége átesett egy vak komondoron vagy a hatalmon lévők politikai érdekeiknek megfelelően bagatellizálják a kérdést/ az a helyzet, hogy ezek, el fognak törpülni amellett amikor majd iszlám tömegek lesznek itt“, mondta az ország miniszterelnök-helyettese./

rendszerhibáról van szó, ha nemcsak a kommentelők, az ismerősök adnak nagyobb esélyt annak, hogy egy áldozat hazudik, de az igazságszolgáltatás is ebből a feltételezésből indul ki. „ Pedig az egypárti Alaptörvényben is rögzítve van: „Az emberi méltóság sérthetetlen./II.cikk/Nem egy alapjog a sok közül, hanem az a jog, amely minden más alapjog érinthetetlen lényege. Megsértését a Btk. büntetni is rendeli/222. § / Úgy látszik azonban, hogy mindez nem ment át a köztudatba. Annak ellenére nem ment át, hogy az „Alaptörvény Asztala” rajta az Alaptörvénnyel ott van minden önkormányzat jól látható helységében. Miért is nem ment át? Mert a politika most erősebb a jognál.” A Fidesz-politika, ahol csak teheti, centralizál és az erő pozíciójából kívánja egybefogni az országot . „/Tölgyessy Péter/ Tehát ha érdekeik úgy kívánják figyelmen kívül hagyják a jogot. Ha viszont érdekük fűződik egy zaklatási ügyhöz azonnal felhasználják. Lásd: Havas Henrik ügye. Voltak akik úgy vélték Baukó Éva milliókat kaphatott a nyilatkozatáért. Jó magam és többen úgy véljük, hogy a műsorvezető már régen szálka volt a hatalom szemében és ez jó alkalom volt félretételére. Az ATV illetékesei pedig tudták kötelességüket. Aztán a kormánypárti sajtó a „Gyurcsányozó” Havast az ellenzék üdvöskéjének igyekezett beállítani.

Pár napja Nagy Bandó András az ATV-ben beszélt arról, hogy Orbán Viktor veri a feleségét. Aztán jött a bocsánatkérés. Milyen érdekes és rejtélyes is a dolog. Eddig a „tettesek” egyike másika kért bocsánatot a sértettektől. Nagy Bandó András meg azért, hogy beszélt róla. Azt mondta el ami „nyílt titok” az országban, hogy Magyarországnak olyan miniszterelnöke van, aki veri a feleségét. Megerősítette azzal, hogy egy konkrét intézmény – nevezetesen a kecskeméti kórház – egyik dolgozójától hallotta, hogy odaviszik Orbán feleségét mindig amikor összeveri. Tehát nem is egyetlen esetről van szó. Kínos helyzetben lehet a kecskeméti kórház vezetősége. Ugyanis ott nyomának kell lenni annak ha ellátták az asszonyt és annyinak ahányszor ellátták. Nyilatkozniuk ha valóban voltak ilyen esetek az orvosi titoktartás miatt nem szabad. Ám ha csak kitaláció az egész? Ki tudja? Cáfolni nem cáfolták. A hallgatás is árulkodó lehet.
Mindezek ismeretében érthető, hogy a magyar országgyűlés miért nem ratifikálta még a 2014 óta érvényben lévő isztambuli egyezményt.

Kelt 2017.december 29-én

 

Kategóriák