Orbán jóslata nem jött be.

Orbán jóslata nem jött be.

Orbán Viktor tavaly azt jósolta hogy  “2017 a lázadás éve lesz.” … felbomlik a mai politikai status quo és azok a pártok veszik át az irányítást Európa meghatározó országai felett, amelyek harcolnak a régi elitekkel, ..küzdenek a bevándorlás ellen  mernek konfliktust vállalni az Európai Bizottsággal, sőt kitakarodnának az unióból. .. előnyös kapcsolatot ápolnak Oroszországgal. „

Így december végén már elmondhatjuk, hogy 2017 valóban a lázadás éve volt. A lázadás éve volt, csak nem Orbán Viktor víziója szerinti lázadásé. Európa meghatározó országaiban nem bomlott fel a politikai status quo, a britek /akik már verik a fejüket a falba/után egy nemzet sem lépett ki az EU-ból, a bevándorlási politikát nem elutasították, hanem közös megoldásán munkálkodnak és rajtunk kívül a nemzetek nem ápolnak szorosabb kapcsolatot Oroszországgal.

2017-ben a nők lázadtak fel a szexuális zaklatás ellen. Lásd: „A lázadás éve”

Kelt 2017. december 30-án

 

Hatalom és kormányzás/Kik itt a hazaárulók?/

Hatalom és kormányzás

/Kik itt a hazaárulók?/

A diktatúrának engedelmeskedni, a demokráciát tanulni kell”! A mai magyar közélet eseményeit figyelve egyre inkább tapasztalható e „tétel” igazsága. Nagyon sokan ma sem értik mi a demokrácia és főleg, hogyan működik a demokratikus berendezkedésű állam. Sokszor komoly értelmiséginek tartott emberek, közéleti szereplők nyilatkozatai, újságírók cikkei, riporterek kérdései árulkodnak erről. Összemossák vagy azonosítják a „hatalmat” a kormányzással. Gyakori az a vélemény, hogy a mostanra kialakult helyzetért, a Fidesz kétharmadáért a „ballib” kormányok de főleg Gyurcsány Ferenc a felelős, hiszen 8 évig ők voltak kormányon, „ők voltak hatalmon„ miért nem tették ezt meg azt. Még egyes ellenzéki vezetők is hajlamosak hamut szórni a fejükre, mondván, hogy rosszul kormányoztunk nem vittük végig a reformokat stb. és ezért nem szabad visszatérni a 2010 előtti politikához.

A Fidesz pedig még rátesz erre, emúttnyócévezik és teljes médiahadával még mindig sulykolja a lakosságba, hogy a mai rossz állapotokért, pl. az egészségügy helyzetéért a „ballib” kormányok a felelősök. Előszeretettel hazaárulózzák a baloldal képviselőit. Így aztán a polgár tudata össze van zavarva, csoda-e, hogy nagy részük nem igazodik el a mai közéletben nem tudja mi a valóság.

A „ballib” kormányokat bíráló és a Fidesz kétharmadáért felelőssé tevők, figyelmen kívül hagyják a demokrácia játékszabályait. Főleg azt, hogy „hatalomnak” az ellenzék is részese. A legfőbb /törvényhozói/hatalomban az országgyűlésben is ott vannak a képviselői és adott esetben megakadályozhatnak az ország érdekében hozott fontos döntéseket. Az ország érdeke az, hogy a mértékadó politikai erők közös nevezőre jussanak az alapvető nemzeti kérdésekben. Előttünk a szlovák példa, ahol a Dzurinda-kormány reformjait az ellenzékben lévő Magyar Koalíció Pártja is támogatta. Az eredmény ismert.

Az EU tagállamok átlagos 6%-ához képest mi a GDP 8% -át költjük az állam működésére. Az ország érdeke lenne a költségek csökkentése. Ám a Gyurcsány Ferenc kormánya által 2006- júliusában e tárgyban benyújtott, törvény-javaslatot a Fidesz érdemi indoklás nélkül leszavazta. Ezzel, akkori árakon számolva évi 4-500 milliárd forint a többletkiadásra kényszerítette Gyurcsány Ferenc kormányát. Az egészségügy és felsőoktatás reformjáról szóló törvényt 2008-ban a Fidesz által kierőszakolt, népszavazási komédia miatt vonták vissza. Még az előző ciklusokban akadályozták meg vagy segítettek megakadályozni a máig érvényben lévő diszkriminatív földtörvényt és a szintén Gyurcsány Ferenc kormánya által benyújtott Pártfinanszírozásról szóló törvényjavaslatot. Ma már látszik, hogy az okozott kár felbecsülhetetlen.

Okkal vetődik fel a kérdés; Ugyan miért akadályozta meg a Fidesz az ország számára szükséges reformokat? A magyarázat egyszerű és felháborító: a Fidesz pártcéljai, azaz a hatalom megszerzése érdekében feláldozta a magyar népet. Ha ugyanis megvalósulnak a reformok, ma duplája, sőt háromszorosa lenne az emberek keresete, nyugdíja, ezért kevés esélyük lett volna a hatalom megragadására. Szilvásy György volt titokminiszter nyilatkozta a napokban: „Konkrét információm van arról, hogy 2006 és 2010 között az volt a parancs a Fideszben, hogy kötelező elgáncsolni a kormányzat minden tervét mondván, „az ország érdeke nem számít, majd megcsináljuk mi, ami jónak látszik, de nekik nem engedjük”, vagy „minél rosszabb az országnak, annál jobb nekünk”.

Mindezeket megerősíti – volt segítőtársuk – Simicska Lajos hasonló tartalmú nyilatkozata.

Kik itt a hazaárulók?

Kelt az Úr 2017. évének december 17. napján

Továbbra is diszkrimináció?

Továbbra is diszkrimináció?

Gyurcsány Ferenc facebook bejegyzésében leírja, hogy Cambridge-ben a King’s College-ban tartott előadást követően az ott tanuló magyar diákokkal sörözött. Azt tapasztalta, hogy„ miközben élénken foglalkoztatja őket a politika, nem mennek el szavazni. Az ok egyszerű. Bejutni a londoni nagykövetségre és vissza az 20 fontba kerül. Az nekik egy heti kaja pénz. Ezt viszont nem engedhetik meg maguknak.”

Pedig Cambridge és London közötti távolság autóúton „csak” 102 km. Egyik közeli hozzátartozónk Edinburgban él. Neki is Londonban kellene szavaznia. Autóval a távolság 666,5 km. Az előbbi példa alapján neki legalább 120 fontjába kerülne. Másfél hónapi kajapénz. Ő még annyira sem engedheti meg magának.

A választási eljárási törvény ugyanis az Erdélyben élő magyaroknak engedélyezi a levélben történő szavazást, de nem teszi lehetővé ugyanezt a külföldön dolgozó magyaroknak. Egy magánszemély indítványozta, az Alkotmánybíróságnál ennek megváltoztatását. Az AB 2016. áprilisi döntése szerint azonban „nem alkotmányellenes, hogy a választási eljárási törvény tiltja a levélben szavazást a külföldön dolgozó magyaroknak.”

A sajtónak nyilatkozó külföldön dolgozó magyarok sokan épp a bürokratikus nehézségek miatt mondanak le a szavazásról. Az ÁB döntése magán a testületen belül sem talált egyetértésre. Ötnek volt „külön véleménye. Közülük Stumf István nyilatkozta: ”Meg vagyok győződve arról, hogy a választási eljárási törvény indokolatlanul korlátozza a hazai lakcímmel rendelkező, a szavazás napján külföldön tartózkodó választók választójogát, vagyis diszkriminálja őket. Azokat a magyar állampolgárokat, akik immár jelentős számban (nemritkán kényszerűségből) hagyják el a hazájukat
Balsai István alkotmánybíró szerint
viszontaki elmegy külföldre dolgozni, attól elvárható, hogy a szavazás napján jöjjön haza vagy menjen be a magyar követségre szavazni. Ezt viszonylag olcsón meg tudja tenni.” Balsai uram bizonyára nem ismeri a külföldi viszonyokat. 

Tóth Zoltán választási szakértő vetette össze az AB döntését az Alkotmánnyal.” A választójog egyenlőségének elve azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanannyi szavazata van, minden szavazatnak ugyanannyit kell érnie, és a választójog gyakorlásával kapcsolatos jogoknak is egyenlőnek kell lennie. Az Alkotmánybíróság döntése ez utóbbiba beleütközik..”

Erkölcsileg helyes és igazságos a magyar választási rendszer.“Ezt viszont Magyarország miniszterelnöke jelentette ki éppen tegnapelőtt.
Ezek szerint a miniszterelnök úrnak az erkölcsösségről és az igazságosságról alkotott véleménye eltér a közfelfogástól. Igazságosnak /és erkölcsösnek/tartja, hogy „ A kormány házhoz megy a határon túliak szavazatáért, ezzel szemben a külföldön élőket arra kényszeríti, hogy akár több ezer kilométert utazzanak a külképviseletekig.” Igazságosnak tartja továbbá, hogy olyanok is szavazhatnak akik sosem éltek Magyarországon és nem viselik választásuk következményeit.

Mint ismeretes a miniszterelnök úr szereti megmondani, hogy ki a magyar, ki a keresztény, ki a kommunista/mindenki aki nem vele ért egyet és nem rá szavaz/ sőt azt is, hogy ki a bűnös. A közfelfogás szerint ez nem erkölcsös dolog és nem is igazságos.

Ez a helyzet kis hazánkban és külföldön, az úr 2017.évének november havában.

Kelt:2017.november 12.

Jogállamot, szabad választásokat!

Jogállamot, szabad választásokat!


A Fidesz-KDNP szövetség – a lakosság félrevezetésével és törvénysértéssel megszerzett – hatalmával visszaélve 2010-től – az egy párti Alaptörvény megalkotásával , a demokrácia intézményeinek „elfoglalásával” „Parlamentáris Diktatúrát” hozott létre, azaz megvalósította a hatalom – saját Alaptörvényük által is tiltott – kizárólagos birtoklását.

Bár az Alkotmány /Alaptörvény/ mindenkit kötelez már az erre való törekvés elleni fellépésre is, az állampolgárok nagy része nem veszi figyelembe vagy nem ismeri ezt a tételt így nem várható el, hogy nagy tömegek egyszerre ennek szellemében cselekedjenek. Az alkotmányellenességet az Alkotmánybíróságnak kellene megállapítania és kimondania. Az Eötvös Károly Intézet erre vonatkozó beadványát azonban, azzal az indokkal utasította el, hogy „ készítői személy szerint nem érintettek.”

A Fideszes többségű Országgyűlés által delegált tagokból álló AB indoklásában nem cáfolta a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvést vagy annak megvalósulását és ezzel lényegében elismerte azt,- tehát megvalósultnak tekinthető. Az indoklás pedig tudatos eltussolása az ügynek, ugyanis minden józanul gondolkodó ember tudja és tapasztalja, hogy a hatalomgyakorlás mikéntje mindenkit érint. Mindez arra mutat rá, hogy az AB a kormány kiszolgálója lett, önmaga is alkotmányellenesen működik.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ellenőrei 36 ajánlást fogalmaztak meg, ennyi akadálya volt Magyarországon 2014-ben a szabad és demokratikus választásnak. Az így megszerzett hatalom pedig nem tekinthető legitimnek. Ahogy Vörös Imre jogászprofesszor, volt alkotmánybíró fogalmazott: „ezek a bírálatok a semmibe hullanak, mert az önkényuralom mechanizmusai már kiépültek az országban…ez lefedi a közélet kilencven százalékát. Tehát ha az ellenzék meg is nyerné a választásokat. – minden érdemi kérdésben megkötnék a következő kormány kezét… a kizárólagos hatalombirtoklást az Alaptörvény is tiltja, ezért ellenzéki győzelem esetén – a következő Országgyűlés – egyszerű többséggel is – minden olyan törvényt megsemmisíthet, amely az államcsínyt, azaz a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálta…

Ez a helyzet kis hazánkban az úr 2017.évének november havában.

Segítsük győzelemre a demokratikus ellenzéket!

Kelt 2017. november 08-án

 

“A Fideszt mindenképpen le kell váltani!”

A Fideszt mindenképpen le kell váltani!”’

Az autóbuszon két fiatalember beszélget. Emlegetik a „Gárdát” meg a „Betyársereget”, a két szélsőjobbhoz köthető „intim” testületet. Egyikük megjegyzi, hogy a pártok mind egyformák Aztán hozzáteszi, hogy nem mindenben ért egyet a Gárdával meg a másikkal sem de hát…./a részleteket nem értetettem egész tisztán/ A másikuk viszont határozottan leszögezte.”A Fideszt mindenképpen le kell váltani”.Ezzel véget ért beszélgetés, mert a következő megállónál leszállak

A Fideszt mindenképpen le kell váltani! Ebben teljesen egyetérthetünk a fiatalemberekkel. Ám ha a Gárdával vagy a Betyársereggel, /avagy ezek létrehozóival/ akarnák ezt megoldani már nem osztozhatunk elképzelésükben Több érvünk is van ellene.

Először is: A közelmúlt történelmében már voltak hasonló„különítmények”. Németországban ezt úgy hívták, hogy „Sturmabteilung” /Hitler rohamosztaga./ Kis hazánkban pedig a nyilas pártszolgálatosok. Azt nem tudni, hogy a fiatalemberek ismerik-e ezek tevékenységét, de hát tudjuk mi lett az eredménye.

A másik érv: Miért van szükség katonai jelegű szervezetekre ott, ahol az állam rendelkezik megfelelő fegyveres szervekkel – rendőrség, honvédség biztonsági szolgálatok. Stb. -.Éppen ezért iIyen szervek létrehozását tiltja az Alkotmány. Egyébként a bíróság – lakosságot megfélemlítő tevékenysége miatt- be is tiltotta a Gárda működését. Más kérdés, hogy utána átszervezték.

Felmérések szerint a lakosság is elutasítja ilyen szerveztek létrehozását. Éppen azért, mert úgy vélik:„adott helyzetben” akcióba léphetnek azonnal fegyveres testületté alakíthatók. Létrehozóik pedig hol nyíltan, hol burkoltan rasszista nézeteket vallanak és hirdetnek.

Még sokan vannak akik kellő történelmi ismeretek hiányában hisznek a téveszméket hirdetőknek. Sokan viszont azt nem értik, hogyan lehet a Parlamentben téveszméket valló és hirdető párt. Ez csak úgy lehet, hogy egy magyar bíróság, amely a párizsi békeszerződés tiltó rendelkezését nem ismerte vagy nem vette figyelembe, és pártként bejegyezte, azok a bizonyos választók meg beszavazták őket a parlamentbe.

Ez a helyzet a mai Magyarországon a 2018-as választások előtt. Érdemes tájékozódni mert a bőrünkre megy a játék.

2017 november 06

Szolidaritás

Szolidaritás

Vidéki házunk második szomszédjában három kutya ugatását hallhatjuk időnként. Mostanában azonban valami rendkívüli állapotra lettünk figyelmesek a három kutya viselkedésében. Általában reggel de máskor is előfordul, hogy magukból kikelve ugatnak aztán az ugatás nyüszítésbe, majd sírásba megy át. Többé, kevésbé odalátunk és érdeklődve figyeltük mi bajuk lehet a kutyusoknak? Rájöttünk. Nekik semmi bajuk .Viszont a velünk szemben – kb. 70-80 méternyi távolságra lévő – házikónál 5, azaz öt kistestű – foxi szerű – kutyus él gazdijuk és gazdasszonyuk nagy szeretetében. Ezért aztán amikor a gazdik elmennek otthonról – nem tetszésüket kinyilvánítva – rettenetes patáliát csapnak, ugatnak sírnak, egyikük szinte jajveszékel, hogy mindenki hallja a környéken. Hallják ám ezt a mi szomszédaink kutyusai is akik , – igen bizony – szolidaritást vállalva amazokkal ugyancsak ugatnak nyüszítenek és sírnak is, mindaddig amíg amazok el nem hallgatnak Aztán mi is szolidaritást vállalunk minkét kutyafarmmal és ha mégis zavarnának minket szolidaritásukkal legfeljebb becsukjuk az ablakot.

Aztán elgondolkodunk a szolidaritásról. A kutyaszolidaritásról és persze – napjaink történései kapcsán – az emberi szolidaritásról.

A kutyákéról Csányi Vilmos professzor úr többet tudna mesélni de van véleménye az emberekéről is. Azt mondja, hogy  „egy magára adó társadalom nem tűrné, hogy tagjai megfagyjanak vagy éhen haljanak”. Aztán téli időszakban naponta kapjuk a híreket, hogy emberek fagynak meg saját lakásukban, egy gyermek a saját ágyában, nem beszélve a hajléktalanokról a velük való bánásmódról.

Napjaink egyik nagy erőpróbája a hazájukból menekülni kényszerülő emberekkel való bánásmód. Sajnálatos módon a magyar kormány törvényt sértve gyűlöletet szít velük szemben. Ez a gyűlöletpropaganda nem marad hatástalan. Az rk. egyház pl. elzárkózik a szolidaritástól. Körmenden a hívek Soros bérencnek nevezik saját plébánosukat aki vallása tanítása szerint eljárva próbált néhány szerencsétlent megmenteni a fagyhaláltól. Éppen napjainkban kap bírálatot a miniszterelnök, aki a Keleti pályaudvara „gyűjtötte be” a menekülteket akik aztán gyalog indultak el nyugat felé . Szerencsére a magyarok becsületét mentve akadtak jó néhányan akik szolidárisak voltak és étellel itallal segítetek a bajba jutottaknak

A minap egy társaságban kisebb politikai vitába keveredtünk. Erre felfigyelve a házigazda „nagy bölcsen” kijelentette, hogy az Orbán-kormány alatt jobban élnek az emberek, modern autók vannak meg sok minden épült stb. Arra a felvetésre, hogy uniós támogatásokból épült szinte minden, de vannak országrészek, ahol nagy a munkanélküliség és igen sokan élnek szegénységben, házigazdánk válasza egy mondatban:”Úgy kell nekik, miért nem dolgoznak”. Ehhez ugye már nincs mit hozzátenni. A szolidaritás nem erénye a gazdinak, mint ahogy nem az az Orbán által fanatizált sokaknak.

Végezetül – nem először és valószínű nem utoljára – idézem Vásárhelyi Máriát a Népszavának adott interjú ide vonatkozó részletével:

Népszava kérdése:
Ennyire tehetségtelen lenne a baloldal?
Vásárhelyi Mária: „– Részben tehetségtelen, részben hiányzik belőle a baloldal egyébként nélkülözhetetlen jellemzője, az emberi szolidaritás. Bárkin bármikor túllépnek, senkiért nem állnak ki. Nemcsak a civilekért nem, hanem saját magukért sem. Erre Gyurcsány a legjobb példa. Hallották valaha, hogy a szocialista pártból bárki felemelte volna a szavát az ellen az emberhajsza ellen, ami Gyurcsány Ferenc ellen folyt az elmúlt években? Ez akkor is tűrhetetlen, ha nem a saját pártelnökükről van szó. Amit Gyurcsánnyal a Fidesz propagandagépezete művelt, az a legsötétebb időket idézi. Hiszen már régen nem politikusi minőségében, hanem emberi méltóságában gyalázták. Az egész családja a propagandagépezet áldozatává vált. Ez egy demokráciában tűrhetetlen. Ilyet csak a diktatúrákban csinálnak. És valljuk be, nem csak végignézte, hanem be is kajálta mindezt a magyar közvélemény jelentős része. Ezért egyszer még súlyos árat fogunk fizetni.”
/Népszava 2009,10.03./

A súlyos árat bizony rendületlenül fizetjük. Fizeti házigazdánk is, csak ő nem tudja.

2017 szeptember 6.

Mi az igazság Botka uram?

Mi az igazság Botka uram?

Tegyünk igazságot!’ Ezt hirdeti Botka László / magát miniszterelnök jelöltté kinevező szegedi MSZP-s polgármester/ programjában. De mit is jelent ez a fogalom? Mi az hogy igazság? Ki mit ért ez alatt? A filozófia tudománya szerint ezért „relatív fogalom”. Ahogy neves humoristánk mondta anno: „az igazságból elveszett az i” A most hatalmon lévők pl. egészen másként értelmezik mint az a valós demokráciákban, avagy az un. közerkölcs értelmezésében szokás. A Fidesz – KDNP hatalom ugyanis azt tarja igazságosnak amit ő annak gondol. Igazságosnak tarja pl. annak törvénybe iktatását, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba fektetett közpénz elveszti közvagyon jellegét. És ezt a törvénytervezetet megszavazzák a hatalom képviselői. Sőt Lentner Csaba, az egyik alapítvány, kuratóriumi tagja egy TV interjúban nyíltan kimondta, hogy „Az embereknek tudomásul kell venniük, mit akar a Fidesz, erre vannak az MNB-alapítványok, minden egyetemen azt kell oktatni, és a társadalommal is el kell fogadtatni, amit ő és Matolcsy gondol a világról, mert csak így nyerhet a Fidesz 2018-ban.”

A cél tehát szentesíti az eszközt. A Fidesz- KDNP önkényuralmát többek között az adófizetők pénzének, azaz a közpénznek felhasználásával kell biztosítani. /Az egészen más lapra tartozik , hogy ezt a törvényt saját Alkotmánybíróságuk sem tolerálhatta/

De hogyan tehetik mindezt a hatalmon lévők? Annak tudatában teszik, hogy a lakosság támogatását élvezik, és erre hivatkoznak mindenütt. Ha ma már a parlamenti kétharmad nem is létezik de még maradt annyi, hogy van / legalábbis a közvélemény kutatók szerint/ támogatottsági többségük, tehát ha ma lennének a választások simán megnyernék azt.

Mit tud tenni a Fidesz- KDNP hatalom ilyen arányú lakossági támogatottság ellen Botka László? Nem kevés de nem elegendő, hogy bejelentkezik miniszterelnök jelöltnek és hirdeti hogy „Tegyünk igazságot”! A Fidesz szerint nálunk a legtökéletesebb igazság uralkodik demokrácia és sajtószabadság van, szegénység és gyermekéhezés pedig nincs. Kell ennél több? Kinek hisznek az emberek? Mivel más ellenzéki vélemény nem vagy minimális mértékben jut el hozzájuk azt hiszik /vagy nem / amit egész nap azaz éjjel nappal a – Fidesz-KDNP hatalom által kisajátított- médiában látnak hallanak.

Az csak üdvözölhető, ha a demokraták összefogása és ezen való munkálkodás is belefér Botka uram programjába. De ehhez nem stimmelnek a feltételei. Erkölcstelen dolog feltételül szabni és azt követelni, hogy egy másik demokrata politikus , – történetesen egy félmillió szavazóval rendelkező párt elnöke – vonuljon vissza.

Orbánnak és rendszerének leváltásához minden demokratikus erőre és együttműködésére szükség van. Botka László vajon érzi-e a felelősséget?

Ez a helyzet kis hazánkban az úr 2017.évének augusztus havában.

2017.augusztus 8.

Szájkarate

Szájkarate

Úgy látszik az Animal Canibals popzenekar „szájkaratéja” már végleg bevonult a politikába. Helyettesítve a korábban divatos szópárbaj, vita pengeváltás stb. szóhasználatokat. Az index c. hírmagazin pl. arról írt, hogy Botka László és Molnár Zsolt MSZP-s politikusok szájkaratéjának kulcsfigurája Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök a Demokratikus Koalíció elnöke.

Molnár Zsolt azt mondta:” tisztában van Gyurcsány felelősségével a 2010-es vereséggel kapcsolatban, azonban úgy véli, az ország érdekében felül kell emelkedni és a vele való együttműködést is meg kell fontolni” Az MSZP miniszterelnök jelöltje viszont kizárja ezt. A 168 órának úgy nyilatkozott, hogy „ korábban létezett forgatókönyv arra, hogyan lehetne ismét Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezére, de ő felrúgta az ezt célzó megállapodásokat „

Mint ismeretes Botka László magát az MSZP miniszterelnök jelöltjévé kinevező szegedi polgármester 2017. februári országértékelő beszédében Gyurcsány Ferencre utalva kijelentette, hogy Aki a választók szemébe hazudott, az tehertétel a baloldalnak és érdemes visszavonult fújnia,..”

Lényegében tehát mindkét MSZP-s politikus felelősnek tartja Gyurcsány Ferencet a 2010-es választások kudarcáért

Ez ügyben kommentár nélkül idézem – nem akárki – Vásárhelyi Mária – Népszavának 2009 októberében adott nyilatkozatát:
Kérdés:
Ennyire tehetségtelen lenne a baloldal?
Vásárhelyi Mária: „– Részben tehetségtelen, részben hiányzik belőle a baloldal egyébként nélkülözhetetlen jellemzője, az emberi szolidaritás. Bárkin bármikor túllépnek, senkiért nem állnak ki. Nemcsak a civilekért nem, hanem saját magukért sem. Erre Gyurcsány a legjobb példa. Hallották valaha, hogy a szocialista pártból bárki felemelte volna a szavát az ellen az emberhajsza ellen, ami Gyurcsány Ferenc ellen folyt az elmúlt években? Ez akkor is tűrhetetlen, ha nem a saját pártelnökükről van szó. Amit Gyurcsánnyal a Fidesz propagandagépezete művelt, az a legsötétebb időket idézi. Hiszen már régen nem politikusi minőségében, hanem emberi méltóságában gyalázták. Az egész családja a propagandagépezet áldozatává vált. Ez egy demokráciában tűrhetetlen. Ilyet csak a diktatúrákban csinálnak. És valljuk be, nem csak végignézte, hanem be is kajálta mindezt a magyar közvélemény jelentős része. Ezért egyszer még súlyos árat fogunk fizetni.”
/Népszava 2009,10.03./

A súlyos árat bizony rendületlenül fizetjük – az úr 2017. évének július – augusztus havában is. Meddig még?

Kelt 2017. július 31- én 23 óra 55 perckor.

Zsarolható-e Orbán Viktor

Zsarolható-e Orbán Viktor

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök a DK elnöke május közepén közzétette azt az értesülését, miszerint vélhetően orosz kezekben vannak olyan bizonyítékok melyek alapján Orbán Viktor miniszterelnök zsarolható. /A miniszterelnök sok százmillió forintjának külföldi bankokban való tárolásáról van szó/ Az óta is foglalkozik vele a sajtó és kíváncsian várják és tálalják az újabb fejleményeket.

Több kommentátor úgy vélte, ha ez bebizonyosodik, Orbán Viktor politikai „pályafutásának” vége. Tény és való, hogy hozzáértő szakemberek és sokan mások értetlenül állnak Orbánnak láthatóan orosz – Putyin – befolyása alá kerülése előtt.

– Az előzmények alapján ugyanis zsigeri gyűlölet jellemezte Orbánt a szovjetekkel – oroszokkal – szemben A Fidesz kommunikációia szerint Orbán „zavarta” ki az orosz csapatokat Magyarországról – akkor amikor azok a Gorbacsov program alapján már rég megkezdték kivonulásukat.

– Aztán itt van az un.” Déli áramlat „gázvezeték program. Anno még népellenes puccsnak ítéltetett: „. a magyar kormány puccsot hajt végre a magyar parlament ellen, és a saját népe ellen” – mondotta Orbán Viktor 2008. február 26-án egy konferencián, azon a napon, amikor a Gyurcsány-kormány Budapesten orosz partnerekkel tárgyalt a gázvezeték megépítéséről. Kormányra kerülésük után aztán Orbán és csapata folyamatosan szorgalmazza a jelzett gázvezeték megépítését.

– A Paks II. pedig olyan szerződés amely a mai energia szükséglet szempontjából idejétmúlt, de az orosz kölcsön hatalmas pénzalapokat jelenthet Orbánék számára. / Ez valóban egy népellenes puccs/

Mindezek a miniszterelnöknek az orosz politikához való kötődését erősítik. Putyinról pedig tudni kell, hogy a „fejében”, illetve a kezében van az a titkos szolgálat, amely a jelek szerint képes befolyásolni az amerikai elnökválasztást is.

Ebben a helyzetben szinte mindegy, hogy van- e és volt- e Orbán Viktornak külföldi bankbetétje. Zsarolhatóságára a politikájából lehet következtetni, de ez hazai pályafutásának egyelőre mit sem árthat. Hívei kitartanak mellette helyesnek tartják amit ő tesz, semmi kivetnivalót nem látnának eben hiszen több magyarnak is lehet külföldi bankbetétje. Ha kiderülne, hogy a bankbetét bűncselekményből származik hazai büntető eljárás akkor sem jöhetne szóba, hiszen – bíróság által jóváhagyott vélemény szerint – az ügyészség vezetője „nem pártatlan közszolga, hanem megbízója kiszolgálója”.Ha valami gyanús lehet ebből a szempontból az a Gripen-ügy, de a Polt Péter vezette magyar ügyészség nem kíváncsi a svédeknél lévő adatokra.

Abban igaza van Gyurcsány Ferencnek, hogy mindettől függetlenül Orbán olyan kártékony, hogy mindent meg kell tenni a leváltására. Valóban. Nem a külföldi bankszámla az elsődleges probléma, hanem az, hogy kizárólagos hatalmat gyakorol és olyan helyzetet teremtett, amelyben leépült a jogállam a lopás pedig törvényesíttetett. Juhász Péterék szerint „Orbánnak több mint 300 milliárd forintos vagyona van de ezt a hatalmas vagyont strómanjainál tartja.” A külföldi bankbetét a „szűkebb napokra” tartalékoltatik?

Ez a helyzet kis hazánkban az Úr 2017.éve július 08. napján

Nagyon jól fogy a Népszava

Nagyon jól fogy a Népszava

Azt írja az újság, hogy “Nagyon jól fogy a Népszava” Én is vettem egyet, máskor is szoktam. Belenézek, oszt mit látok? “Álítsuk meg Brüsszelt”. Most akkor milyen lap ez a Népszava? Eddig úgy tudtam, hogy “baloldali”azaz nem kormánypárti. Voltak és vannak is benne kormányt bíráló írások. De mit keres benne a kormány ocsmány propaganda hirdetése? Gondolom én naivul, hogy persze kell a hirdetés mert különben nem élne meg a lap. Hogy mi? Ahogy bonyolult dolgokra szokás mondani: “Hosszú”. Nem is firtatom mert ugyebár a kormány- közpénzből – fizeti a saját hirdetéseit Tehát hogy megéljen a lap ad neki pénzt a hirdetésekért. Bírálhatja ugyan a kormányt, de ki hiszi el azokat a bírálatokat amikor a másik oldalon ott a kormány hazug, népet félrevezető propaganda hirdetése.
Így vagyunk eleresztve, kormányunk által megvásárolva és félrevezetve, az úr 2017 évének május hava 25.napján. . .

2017. május 25.

Kategóriák