Támadják Gyurcsány Ferencet

Támadják Gyurcsány Ferencet

Több irányból éri támadás Gyurcsány Ferencet a Demokratikus Koalíció elnökét, volt miniszterelnököt. Támadja a populizmus, a dilettántizmus és a demagógia.
Az egyikük még szavazást is indított a Facebookon a DK elnökének adóbefizetéséről szóló nyilatkozata kapcsán. Arról kért szavazást, hogy a jelzett adóösszeg alapját képező pénzhez becsületes úton jutott- e hozzá Gyurcsány Ferenc.

Én meg naivan mondom ezt Mariska néninek akiről tudom, hogy több diplomája lévén kiváló adószakértő is. Hirtelenjében majdnem elküldött valahova, de aztán elmagyarázta nekem a lényeget. Látod ennyire ostobák az emberek – tisztelet a kivételnek – nincsenek tisztában a körülményekkel csak beszélnek no meg írnak mindenféle marhaságot. Miről is van szó? Arról, hogy Gyurcsány Ferencet Fideszéknek már sikerült az őszödi beszéd megvágott, hamisított szövegének közreadásával karaktergyilkolni. Rengeteg pert is indítottak ezzel kapcsalatban amiket viszont elvesztettek Aztán az un. Sukoró perben őt nem merték megvádolni, de a többi vádlottat arra akarták rávenni, hogy tegyenek terhelő vallomást Gyurcsányra. Hát ez az aljasság sem jött be nekik.

Ami meg a mostani adózást illeti Gyurcsány Ferenc olyan vállalkozó aki közel ezer embernek ad munkát tisztes megélhetést biztosító fizetéssel. El tudod képzelni, hogy az állam – azaz Orbán Viktor- NAV-ja meg egyéb erre hivatott szervei milyen árgus szemekkel figyelik, menyire tartja be és betartja e az adózás szabályait? Rendszeresen , sőt ha lehet mondani szoros ellenőrzésük alatt áll? Így aztán ha a legkisebb szabálytalanságot is észlelnének vállalkozásának működésében és adófizetési kötelezettségeit illetően tudod mekkora patáliát csapnának? Tele lenne vele a sajtó meg az egész média. Nahát ez a helyzet ezzel a szavazással vagy mivel kapcsolatban.

Bár én is tudtam mindezeket de megköszöntem „Mariska néninek” a tájékoztatást. Ajánlom mindenki de különösen a szavaztató akaró emberkének a figyelmébe.

Üdvözlettel az Úr 2017.évének március 20. napján

“GYURCSÁNYOZÁS”

GYURCSÁNYOZÁS”

Ismeretes, hogy a Fidesz most is „nyócévezik” és hangoztatja nap mint nap, hogy hazudott és minden baj okozója Gyurcsány Ferenc. Teszik ezt annak ellenére, hogy máig azt keresik mit hazudott a volt miniszterelnök. Ez ügyben pereket is indítottak melyeket sorra elvesztettek. Sajnos a média ismert magatartása miatt ez nem ment át a köztudatba, így sokan bedőlnek a hamis propagandának.

Ezen nincs is mit csodálkozni, de az fölöttébb furcsa, hogy a demokratikus ellenzék egy része is beállt ebbe a sorba.

Aki a választók szemébe hazudott, az tehertétel a baloldalnak és érdemes visszavonult fújnia,..”Jelentette ki Botka László magát az MSZP miniszterelnök jelöltjévé kinevező szegedi polgármester 2017. februári országértékelő beszédében.

Botka László ne tudná, hogy Gyurcsány nem hazudott? Főleg nem a választók szemébe, hiszen ott volt azon a zárt ülésen ahol az un. „őszödi beszéd”elhangzott.

/Egyébként is Gy.F. a szímbólikus kifejezésben többes számot használt//

2009. júniusában arra az újságírói kérdésre, hogy le kellett volna mondania Gyurcsánynak az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után? Válasza :Akkor úgy láttam, ez túlélhető. Ma is azt gondolom, ha a következő két-három év politikája eredményeket hozott volna, Őszöd már rég feledésbe merül.

/Jellemző, hogy a sajtóban a „beszéd”nyilvánosságra kerüléséről írnak. A média máig nem akarja tudomásul venni, hogy 2006-ban nem „a beszéd” hanem annak összevágott, ha úgy tetszik meghekkelt, meghamisított változata került nyilvánosságra. Ez jobb helyeken bűntettnek minősül. Tudják ám ezt a mi hatalombitorlóink is. Azonnal kirúgták és büntetőeljárást indítottak azok ellen az újságírók ellen akikről feltételezték, hogy „meghekkelték”Orbán egyik beszédét./

Valóban, ha a Gyurcsány-kormány reformjai, megvalósulnak ma svájccal vetekedhetnénk. Botka László ne tudná, hogy ezeket a reformokat az akkor ellenzékben lévő Fidesz hiúsította meg? 2006-ban – mivel Gyurcsányéknak nem volt kétharmada – a Parlamentben leszavazta az államigazgatási reformot? 2008-ban az egészségügyi és felsőoktatási reformot pedig az Alkotmánybíróság segítségével a szégyenletes népszavazással hiúsította meg?

Ugyan mire alapozza Botka László azon kijelentését, hogy Gyurcsány Ferenc „tehertétel” a baloldalnak? Gyurcsány Ferenc egy olyan demokratikus pártnak a vezetője amelynek 11 ezer tagja, jelenleg félmillió szavazója van. A legutóbbi tényleges megmérettetés alkalmával – az EU parlamenti választásokon- közel 10 % – ot kapott, alig pár százalékkal kevesebbet az MSZP-nél. Amikor a választók ilyen kijelentéseket hallanak az fogalmazódik meg bennük, hogy lám ezek a baloldaliak csak marakodnak és nem a választókkal foglalkoznak. Mint ismeretes Gyurcsány Ferenc reagálásában sok sikert kívánt Botka Lászlónak.

Gyurcsány Ferenc nemzetközileg is elismert politikus és gazdasági szakember Ha anno a válság kezdetekor rá hallgatnak sok baj megelőzhető lett volna. E-mellett jelentős a szakirodalmi tudományos munkássága. Többek között társszerzője egy Nobel-díjas amerikai közgazdász Tőzsdeszabályozás c. könyvének A visszavonulását követelők melyike tud ilyesmit felmutatni?

Apropo: Visszavonulás követelése? Milyen erkölcs alapján jogosítja fel magát erre valaki? Ady Endre verse illik a helyzetre. „Dőltömre Tökmag Jankók lesnek: Úgy szeretnék gyáván kihunyni S meg kell maradnom Herkulesnek” /Muszáj Herkules/

20017 március 13.

Ügynök akták

Ügynök akták

A Momentum mozgalom az olimpia után máris az ügynökmúlt témáját tűzte napirendre. Az ügynökakták nyilvánossága szerintük elengedhetetlen az elit megtisztításához,.melyben még mindig rengetegen orosz befolyás alatt vannak, és zsarolhatóak, Egyszóval „nyíljanak meg az ügynök akták.”

Ezek a fiatalok az olimpia ellenes aláírásgyűjtés sikerén felbuzdulva akarnak elindulni, de máris tévútra léptek.

Először is: A Fidesz-KDNP hatalom által elszegényített kisemmizett megalázott, megfélemlített, tömegek nem arra kíváncsiak, hogy ki volt ügynök az „Átkosban” annál is inkább mert e rétegek akkor jobban éltek mint manapság. Orbán Viktor évértékelő beszédében családtámogatási rendszerünkkel dicsekedett, mondván a gyermekek 318 ezren kapnak ingyenétkezést és 730 ezren ingyen tankönyvet. Holott ez éppen azt jelenti, hogy szüleik szegények, nem tudják biztosítani gyermekeik számára a legelemibb szükségleteket sem. Ha kinyílnak az un. ügynök akták akkor ők mit nyernek vele? Fiam lányom kaja nincs de itt van egy-két ügynök akta olvasgasd és elfelejted, hogy éhes vagy?

Másodszor: A rendszerváltás után az új hatalom alkotott egy un. Ügynöktörvényt amit az Alkotmánybíróság Alkotmány- ellenessége miatt megsemmisített Maradt azonban és létesíttetett kiskapu és amikor a politikai helyzet – a politikai ellenfél vagy éppen kellemetlenné váló párttárs lejáratása – úgy kívánta, akkor megnyíltak azok a bizonyos akták. Mint Ismeretes, Antall József miniszterelnök borítékokat adott át Csurka Istvánnak és Torgyán Józsefnek. Torgyán át sem vette. Ők is tudták és mindenki tudta mi van benne, Ez azonban mit sem ártott népszerűségüknek. Utóbbi akkor vált kegyvesztetté amikor a vidéki emberek – talán éppen munkanélkülivé válásuk kapcsán – rájöttek, hogy bizony Józsi bátyánknak nagy része van a tsz-ek szétzilálásában, a korszerű mezőgazdaságunk megnyomorításában. Emlékezetes még a 2002 nyarán kirobbant D-209-es számú szt tiszti botrány, amely Medgyessy Péter akkori miniszterelnök lejáratását célozta. Szinte már másnap előkerült és közzé tétetett egy „Pákozdi” fedőnevű ügynök kartonja amely egyik vezető Fideszes politikus édesapja ügynök voltát bizonyítja. Lehetne még a sort folytatni Legutóbb pl. Simicska Lajos az Orbán Viktor elleni harcában vette elő a már 1999-ben is megismert ügynökvádat

Az ügynök akták nyilvánossá tételét egyébként a mostani egypárti Alkotmány, illetve Alaptörvény sem teszi lehetővé, mivel alkotmányos alapjogokat sértene. Ez minden jogállam olyan alaptétele, amelyet nem írhat felül semmilyen politikusi, de még alkotmánybírósági mesterkedés sem! A rendszerváltás utáni parlament elfogadta a jogi kontinuitást,- nem is tehetett mást – a korábbi titkosszolgálatok tehát törvényesen végezték munkájukat. Következésképen az akták nyilvánosságra hozatala államtitoksértésnek minősülne sőt megvalósulna Btk. 332. §-ban megfogalmazott közösség elleni uszítás bűntette is. Ideje lenne, hogy ezt a média is tudomásul vegye.

Harmadszor Tévedés azt hinni, hogy azért voltak botrányok, mert nem nyilvánosak az akták. Ha nyilvánosak az akták, akkor előkerülhet a már rég elhunyt apa, anya nagyapa kartonja és a családra ráolvashatják azt, akik aztán jobb esetben szégyenkezhetnek e miatt, de lehet súlyosabb pl. bosszúállás stb következménye is. Ugyanis az aktákban szereplők nagyobb része már nincs az élők sorában. Akik még élnek javarészt nyugdíjasok, öregek nincsenek döntési, azaz zsarolható helyzetben Ha pedig a Momentumosok a jelenlegi diktatórikus hatalmat gyakorlókra gondolnak, akkor miért a velük való kiegyezési szándék?

Negyedszer : Boros Péter volt belügyminiszter majd miniszterelnök szerint az akták nem hitelesek, mert a különböző kormányok az évek során belenyúlhattak és mint az ábra mutatja bele is nyúltak. Szerinte”… az ügynökök élettörténete, motivációi, tevékenysége között elképesztő különbségek voltak, amelyek érzékeltetésére a listák alkalmatlanok.”. Ahogy Földi László /egykori hírszerző ezredes/fogalmazott a titkosszolgálatok világában nincsenek lezárt ügyek. Senki sem vállalná az együttműködést, ha attól kellene tartania, hogy neve évek múltán megjelenik a sajtóban. 

2003-ban létrehozták az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát hogy az egykor megfigyeltek számára hozzáférhetővé váljanak a rájuk vonatkozó ügynökakták. Aki érintett és akarta megkapta de aki nem akarta az is kapott a dolgozók törvénysértő túlbuzgóságnak köszönhetően.

Orbánék 2014 -ben felállították a „Nemzeti Emlékezet Bizottságát, amelynek feladata a pártállami diktatúra működésének rendszerszintű feltárása, emlékezetének megőrzése, és ezzel kapcsolatban a közgondolkodás formálása” lett.

Egyszóval alkalom és intézmény a történelem hamisításra. Ungváry Krisztián történész szerint ügynökügyben „az általános társadalmi butítás intézményesítéséről van szó”.
Valóban a
politikusok és a média „áldásos” tevékenysége kapcsán téveszmék élnek a társdalom nagy részében a Kádári idők titkosszolgálati mibenlétét illetően. Úgy állítják be mintha mindenkit megfigyeltek volna, ami képtelenség.
Ami a rendszerváltás után törvénytelen volt és elítélendő pl. az UD Zrt tevékenysége arról Debreceni József
A diktatúra árnyéka”című írásából tájékozódhatunk., /Népszabadság 2008 szept.21./

Ami törvényes, a mostani titkosszolgálatok működésével kapcsolatban azt meg akármilyen kellemetlen el kell viselnünk Lásd: „A titkosszolgálat füle hallatára beszélgetünk nap mint nap”címmel az mno.hu –n megjelent tudósítást/ MNO 2013-07-31/ Nos?
Végül a Momentum Mozgalom aktivistáinak figyelmébe ajánlom dr. Horváth Józsefnek a BM III/III Csoportfőnökség volt vezetőjének könyveit amelyekből megismerhetik a Kádár rendszer belső elhárítási szolgálatának munkáját.

  • A tábornok vallomása” /Pallas kiadó 1990/
  • A „Kísértet fogságában” /Zingen Kft Budapest 1991/
  • A lehallgatástól a kihallgatásig /Holding Kiadó Kft. 1991. Ebben talán a lényeg/
  • A III/III. Főnöke voltam PÜSKI és MET PUBLISHING CORP. 1998

2017. március 1.

 

 

Elsimítás, elhomályosítás.

Elsimítás, elhomályosítás.

Az olimpiai láng „kialvása” elhomályosította a jogállam még meglévő szikráit?
Az egyik hír az, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségei simították el Orbán Viktor rokonságának több mint hárommilliárd forintnyi tartozását.
…..Azzal, hogy Mészáros egyenlítette ki a számlát, nevére vette a kormányfőt. Vagy fordítva. És mielőtt értelmezési vita kerekedne arról, kié a pénz, tegyük egyértelművé: nem a tulajdonosi státusz számít, hanem a rendelkezési jog. Az, hogy ki mondja meg, mikor és mire kell költeni. Ha Orbán Viktor számláján egy árva vas sem búsong, akkor is dúsgazdag ember, hiszen akarata milliárdokat mozgat – saját vagy kedvezményezettjei javára.

/http://www.vasarnapihirek.hu//szerkesztosegi_velemeny_megb…/
Ez pedig azt jelenti, hogy kénye kedve szerint költi, azaz sajátjaként rendelkezik a
hozzákerült adófizetők pénzével, tehát elköveti a Btk-ban megfogalmazott sikkasztás bűntettét. Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el. (Btk. 372. §)
Büntetése:sikkasztás alapeset: 2 évig terjedő szabadságvesztés
sikkasztás minősített esetei: elkövetési értéktől függően 3 évig, 1-5 évig, 2-8 évig, illetve legfeljebb 5-10 évig terjedő szabadságvesztés között. 

A másik hír: A bíróság szerint Matolcsy György MNB elnökre lehet mondani, hogy közpénzt lopott. Csak még egy pici probléma van. Az, hogy mondani lehet, de minek? Ugyanis más következménye – legalábbis egyenlőre – nincs. Pedig e hírt hallva és olvasva valakinek valamit tennie kellene. Ez a hír bűncselekmény megvalósulására utal. Ha ugyanis nincs semmi valóság alapja a dolognak, akkor Matolcsy uramat megrágalmazták, becsületét avagy jó hírnevét megsértették A bíróság viszont nem erről döntött. De kinek is kellene intézkednie az ügyben, hogy kiderítse mi ennek a hírnek a valóság alapja? Kis hazánkban még létezik igazságszolgáltatás melynek egyik ága a nyomozó hatóság azaz az ügyészség és a rendőrség. Az ő dolguk a kiderítés. A Büntető Eljárási Törvény kötelezi őket erre. Akkor mi itt a probléma?

Miért nem rendelték el még a nyomozást egyik „ügyben” sem? Nem kell különösebb oknyomozást folytatni ahhoz, hogy rájöjjünk. Csak azt a korábbi bírói ítéletet kell elővenni, melyben az áll, hogy jogos Kis János azon véleménye, mely szerint: Polt Péter legfőbb ügyész ,”Előző hivatali ciklusa idején már bőségesen bizonyította, hogy hivatalát nem pártatlan közszolgaként, hanem megbízója kiszolgálójaként tölti be.” Egyszóval itt van az a bizonyos kutya elvermelve. Ez viszont azt jelenti, hogy súlyosan megsérült, kimúlóban van a jogállam. http://nepszava.hu/cikk/1006855-pert-vesztett-a-legfobb-ugyesz—kis-janos-velemenye-jogos

2017. február 22

A metró ügy

A metró ügy

A 4-es metró furcsa története most úgy került elő mint ahogy a kocsmai verekedéseké. Úgy kezdődött, hogy az egyik fél visszaütött.

A januárban napvilágot látott OLAF /Európai Csalásellenes Hivatal/ jelentése szerint az építkezés során mintegy 167 milliárd forintos kár keletkezett A jelentés először titkos volt, majd szemezgettek belőle, most közzétették , azt azonban már a címben is kiemelik, hogy ez nem tekinthető hivatalos fordításnak.

Hogy is van ez?

A hvg.hu, már korábban arról cikkezett hogy „ A 4-es metró beruházását rengeteg kritika érte, mert csillagászati összeget költöttek rá, nagyon sokáig húzódott, és sokak szerint kérdéses a megtérülése. De miért is került „csillagászati” összegbe az építés? Többek között azért, mert a Fidesz megfúrta az építkezést. azaz már az építés elkezdését.

Az index írta meg, hogy Demszky Gábort nem hívták meg az M-4 átadására Tarlós István szerint nem érdemli meg, mert 8 éven át Orbán Viktort hibáztatta a csúszásokért. A volt főpolgármester jól látta. A Horn-kormány és a főváros által megkötött szerződést felrúgva, Orbánék megakadályozták a 4-es metró építésének megkezdését. Vitatták annak szükségességét, aztán meg állandóan támadták a város vezetését a közlekedési problémák miatt. Budapest egyébként sem kapott az Orbán kormánytól támogatást – büntetésül azért, mert nem az ő jelöltjüket választotta meg a lakosság főpolgármesternek.

Egy – bizonyára a tényeket közelről ismerő személy – bejegyzéséből: „Latorcai Jánosnak, aki a Fidesz jelöltjeként 1998-ban főpolgármester-jelölt volt, szerepelt a programjában a 4-es metró megépítése. Aztán 1998-2002 között az Orbán-kormány a bíróságok aktív és hathatós segítségével megfúrták a 4-es metrót. A bíróságok közreműködésével bebizonyították, hogy az államot nem kötik a megkötött szerződések………A 4-es metró építését eléggé erőteljesen visszatartotta egyrészt a fentiek alapján az Orbán-kormány. Aztán mire a következő kormány, hatalomba lépett, az összes engedély lejárt, hatályát vesztette, tehát minden engedélyeztetést elölről kellett kezdeni. Majd ezt követően a különböző civil szervezetek, munkacsoportok, társasházak stb. – jobboldali támogatással – megtámadták az összes létező és az e tárgykörben hozott határozatot és engedélyt, kijárva minden létező jogi és jogorvoslati fórumot. És mivel volt közöttük olyan, amelyeket alaki-eljárásjogi szempontok miatt megnyertek, amelyeket ezért harmadszor is újra kellett kezdeni, így mindezen körülmények újabb évekre vetették vissza a metróépítést.”

Mint kiderült már az OLAF jelentés lezárása előtt folyt az ügyben nyomozás. A Magyar Narancs 2017. január 26. számában levonja a következtetést, mire megy ki a játék..

A Polt Péter vezette ügyészség több mint hat éven át nem tudott semmit felmutatni az ügy­ben, ám valószínű, hogy idén már megneveznek gyanúsítottakat. Az eljárások pedig a legjobbkor érkezhetnek a megfelelő szakaszba ahhoz, hogy kitűnő kampánytémát szolgáltassanak a kormánynak. Néhány, korrupciós vádak miatt bilincsbe vert baloldali politikus pedig nem csupán eltereli a figyelmet a Fidesz kínos ügyeiről, de akár az újabb kétharmadhoz is hozzásegítheti a negyedik Orbán-kormányt.”

Az MTI 2017. február 9-én arról tudósított, hogy az ügyben Polt Péter az OLAF főigazgatójával egyeztetett. Polt Péter nem képviselheti a jogállamot mert amióta ő a legfőbb ügyész az óta nincs, de legalábbis nagyon megtépázódott a jogállam. Miért is? Bíróság mondta ki, hogy jogos Kis János azon véleménye mely szerint:Polt Péter,”Előző hivatali ciklusa idején már bőségesen bizonyította, hogy hivatalát nem pártatlan közszolgaként, hanem megbízója kiszolgálójaként tölti be.”
2017. február 16.

Hol a boldogság mostanában?

Hol a boldogság mostanában?

A mai magyar szociális helyzetről szóló hírekből és ezzel kapcsolatos lakossági hangulatból az un.”kommunikációs bűvészek” azt a következtetést vonhatták le, hogy a magyar lakosság, igen nagy része nem boldog. Miért is? Mert nyilván nem tudják, hogy mi a boldogság és hogyan kell boldognak lenni. Meg kell hát őket tanítani erre. Jó ha minél korábban, már iskolás, sőt óvodás korban elkezdődik ennek folyamata. Ezért aztán a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” és „Örökös Boldog Iskola” cím elnyerésére, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez
Az egyik legfontosabb tanács
: „Gyakorold az együttérzést. Ennek szellemében elfogadhatod a másikat, a hibáival együtt. Megtanítunk a nehéz helyzetekkel való szembenézésre, a megküzdés módjára. Megsokszorozza az erőnket, ha tudjuk, támogatást, segítséget várhatunk valakitől.” stb.

Napi hírek szólnak a terjedő szegénységről, gyermekéhezésről. Ebből adódik aztán a mottó:„Nem baj fiam, lányom, ha éhezel, mi megtanítunk arra, hogyan kell ezt elviselni és ezáltal boldognak lenni”. Igaz, aki nagyon éhes és kap egy darab kenyeret, örül neki és pillanatnyilag még boldognak is érezheti magát. Aki pedig felnőttként nem tudja, hogy jövedelme,- fizetése nyugdíja – a jelenleginek kétszerese sőt háromszorosa lehetne az megelégszik minimális emeléssel, örül és boldog lesz ha kap a miniszterelnöktől – az adófizetők pénzéből – karácsonyi ajándékként 10 ezer forintot.
Az üdvözlendő, hogy a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett dr. Bagdi Emőke professzor asszony védnöksége alatt működő Boldogságóra programban az empátiára, a nehézségek leküzdésének módjára oktatják a gyermekeket. Ehhez azonban nincs szükség semmiféle külön alapítványra meg intézetre. Ez magának a közoktatási intézménynek lenne elemi kötelezettsége. Bár gyanítom, hogy az eredeti szándék a gyermekek hű alattvalókká való nevelését célozta.

De ha már itt tartunk. Javaslom a professzor asszonynak, hogy ezeket a boldogság órákat terjesszék ki a felnőtt korosztályra, mindenek előtt a hatalom képviselőire.
Miért is? Azért, mert addíg amíg önök az empátiára ,a másik emberrel való együttérzésre, boldoggá tételére oktatják a gyermekeket, a hatalmon lévők nap mint nap ennek ellenkezőjét cselekszik. Így pl.

– Gyűlöletet szítanak a háború pusztította hazájukból elmenekülni kényszerülő emberekkel szemben. Szidalmazzák azt a Soros Györgyöt, aki anyagilag segíti ezeket de ugyanígy segítette a ma hatalmon levőket és egymillió dollárt adományozott a vörös iszap károsultjainak megsegítésére.

– Szidalmazzák azt az Európai Uniót melynek mi is tagjai vagyunk és adófizető állampolgárai pénzéből országfejlesztési célokra nagymérvű anyagi támogatást kapunk

Magyarország miniszterelnöke – akit történetesen Orbán Viktornak hívnak – a szitokszónak számító –kommunista” jelzővel illeti mindazokat akik nem követik téveszméit. Minisztere pedig kijelenti „Mindenki annyit ér, amennyije van.”

– Az un. PISA jelentés kapcsán az illetékes úgy nyilatkozik: „.:nagyon magas azon gyerekek aránya, akik azért nem jól teljesítenek a méréseken, mert a családi háttérindexük alacsony.” /A szegénység szót nem szabad kiejteni. /

– A pedagógusok meg „belefáradtak a napi harcba a gyerekekkel, a szülőkkel, a teljesíthetetlen követelményekkel, tudják, a túlélés záloga az adminisztráció, ügyelnek hát arra, hogy „papíron” minden rendben legyen, és békén hagyják őket”

– Úgy látszik mintha ezek „ az alacsony hátérindexű” családok nem lennének eléggé boldogok. Petőfi Sándor írja: „Hol a boldogság mostanában? A barátságos meleg szobában”. Sajnos ez a mai Magyarországon igen sok embernek és családnak nem adatik meg. Miközben a kormány/fő/ hatalmas összegeket költ a propagandára, kisvasutat stadionokat épít külföldi szervezeteket támogat, egyre kevesebb jut szociális célokra. Így fordulhat elő, hogy a gyermek saját ágyában fagy halálra

– A családon belüli erőszaknak a gyermekek is szenvedő alanyai. A kormány 2011-ben aláírta az ezt rendező isztambuli egyezményt, amit a magyar parlament az óta sem ratifikált. Vajon miért? Az asszony verve jó?

Móricz Zsigmond Boldog emberének Joó Györgynek az 1930-as években elmondott szavai ma is érvényesek: Azér akartam elmondani az életemet, tessék kiírni az újságba. Regénybe. Hadd lássák az urak, hogy ez nincs így jól. Jobban vót azelőtt. Azér mondtam el az én egész életemet, mert abból meglátszik, hogy azelőtt bódog voltam.

2017. február 10


Miért támadja Soros Györgyöt Orbán és csapata?

Miért támadja Soros Györgyöt Orbán és csapata?

A Fidesz-KDNP hatalom – azaz Orbán Viktor és csapata napjainkban különféle összeesküvésekkel vádolja és közellenségnek állítja be Sorost Györgyöt.

Azt a magyar származású gazdag amerikai üzletembert, aki

a rendszerváltás előtt anyagilag segítette a Fideszt az elindulásban. Az akkori támogatottak közül többen ma is a Fidesz meghatározó politikusai… Orbán Viktor például 1989-ban kapott oxfordi tanulmányutat, de korábban a Soros Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa is volt.

Azt a Sorost Györgyöt támadják, akinek lényegében a hatalomra jutásukat köszönhetik, aki 2010 októberében egymillió amerikai dollárt adományozott az ajkai vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére Tehát saját maguk – és országunk – jótevőjét szidalmazzák, amely nem eléggé elítélhető, erkölcstelen magatartás. De valójában mi is az oka annak hogy most mindent elkövetnek jótevőjük /jótevőnk/lejáratására.?

Soros György a demokrácia híve és elkötelezett harcosa. Közzétett munkáiban azt vallja, hogy a globális integráció előnyeinek megőrzője az un. „nyitott társadalom” lehet, amely a demokrácia pozitív vonásaival írható le: a törvények uralma; az emberi jogok, a kisebbségek és a kisebbségi vélemények tisztelete; a hatalom megosztása; továbbá a piacgazdaság. Kimutatja, hogy ennek megvalósítását akadályozza az un. laissez-faire irányzat amely ellenzi az állami beavatkozást a gazdasági folyamatokba, a nacionalizmus /nemzeti szűklátókörűség/és a fundamentalizmus./Indoklás nélküli elutasítás./ Ezért szükségesnek tartja a szorosabb nemzetközi együttműködést, ezt elősegítő, főként ellenőrző szervezetek intézmények létrehozását. Javaslatai megvalósítása céljából Nyílt Társadalom néven alapítványt hozott létre Hosszú ideje támogatást nyújt menekülteket és migránsokat segítő szervezeteknek.

Mindez azonban ellenkezik a Fidesz-KDNP együttes „illiberális demokráciának” nevezett hatalomgyakorlási felfogásával, ami azt jelenti, hogy meg vannak a demokrácia intézményei ezek élén azonban saját emberei „pártkatonái” ülnek, miáltal megvalósult a hatalom kizárólagos birtoklása, amit saját alkotmányuk azaz alaptörvényük is tilt.

Az ily módon – alaptörvény ellenesen – hatalmat gyakorlók nem szeretik és mindent meg is tesznek, törvényeket is hoznak – azért, hogy hatalmukat ne korlátozza, ne ellenőrizze, de ne is kritizálja senki.

Ezért támadják többek között a civil szervezeteket és egyre brutálisabban korlátozzák a sajtó szabadságot. Sok milliárdot költve saját kommunikációjukra, kisajátítva a közmédiát is,- olyan médiabirodalmat teremtettek, amellyel minden kritikát képesek lehengerelni, a lakosságot érdekeiknek megfelelően befolyásolni, jó részét fanatizálni

Jól mutatja ezt a körmendi példa, ahol egy vallási közösség Soros bérencnek nevezi saját plébánosát, aki vallása tanításai szerint eljárva próbál segíteni és a fagyhaláltól megmenteni néhány szerencsétlen menekültet.

Itt tartunk és így vagyunk eleresztve az úr 2017. évének január havában.

Ha valamit üzenni lehet a körmendi plébánost szidalmazóknak: ISTEN NEM VER BOTTAL!

2017. január 18.

A „beszéd” és utóélete

A „beszéd” és utóélete

Részlet a Hazudott-e Gyurcsány c. könyvből

Idézet Botka László szegedi polgármester nyilatkozatából: /Népszabadság 2009. június 18./
Mennyire súlyos az őszödi beszéd hatása?
– Nagyon megdöbbentett a beszéd. Nem azon, amit mondott a miniszterelnök, hanem azon, amiért mondta. Nem értettem, miért és kivel akar háborúzni. Velünk? 2006-ban a frakcióban mindannyian pontosan tudtuk, hogy költségvetési kiigazításra van szükség. Sikerült elkerülnünk, hogy a Fidesz belekényszerítsen bennünket egy demagóg, “ki ígér többet a népnek?” stílusú kampányba. Azt ígértük, hogy az EU segítségével sosem látott mértékű fejlesztéseket valósítunk meg. A kampányban sikerült összehangolni az országos és a helyi célokat. Azért nyertünk, mert a választók a jövő pártjának tekintettek bennünket. Nem értettem, miért nem megyünk tovább azon az úton, hogy miközben szigorú költségvetési politikával helyreállítjuk az egyensúlyt, a településeken beindulnak a beruházások.”
– Le kellett volna mondania Gyurcsánynak az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után?
– Akkor úgy láttam, ez túlélhető. Ma is azt gondolom, ha a következő két-három év politikája eredményeket hozott volna, Őszöd már rég feledésbe merül.
Ön minek tulajdonítja az MSZP hitelének elolvadását?
– A baloldali értékrend az én értelmezésemben az, hogy hiszünk a társadalmi igazságtalanságok orvosolhatóságában. Az MSZP-ről azonban egyre inkább olyan kép alakult ki, hogy eszünk ágában sincs igazságosabbá tenni a társadalmat. Hogy az MSZP nemcsak építi, de szereti is a kapitalizmust. Nemcsak szükségszerűségből vezet be megszorításokat, hanem még élvezi is, miközben kioktatja az embereket, hogy csak magukra számíthatnak, az államtól ne várjanak semmit. A reformokban viszont kudarcot vallottunk. Az egészségügy átalakításában fél év alatt egymásnak ellenkező értelmű törvényeket hoztunk. Ez azt üzente, hogy nincs koncepció, világos irány és szándék.
– Ön befolyásos vezető volt az elmúlt években is. Mit tett azért, hogy más irányt vegyenek a dolgok?
– Az egészségügyi reform kezdetétől hangoztattam, hogy szövetségeseket kell találnunk az orvostársadalomban. Például az orvosegyetemek klinikai központjait meg kellett volna erősíteni külön fejlesztésekkel. Az egészségügy önmagában végtelenül igazságtalan rendszer, mert az egyén jövedelme, társadalmi pozíciója és a lakóhelye határozza meg, milyen ellátáshoz jut hozzá – a reformhoz lehetett volna támogatást szerezni. Gyurcsány Ferencet, még inkább azonban a környezetét, mindinkább áthatotta valami bizalmatlanság az MSZP-s polgármesterek iránt is. Mintha “ezek a nagyhatalmú, önálló polgármesterek” akadályoznának minden rendszerszintű átalakítást. Pedig nekünk kemény, következetes döntéseket kell hoznunk, amelyek gyakran sértenek személyes és intézményi érdekeket – az igazán jó polgármestereket azonban mégis újraválasztják. Lehetett volna köztünk szövetségeseket találni, de Gyurcsány rossz kompromisszumokat kötött a frakcióban és az SZDSZ-szel is. Egyre inkább szakmai érdekcsoportok alakították az akaratot, például az egészségügyben és az oktatásban.
– Mekkora felelőssége van ön szerint a történtekben az MSZP és az SZDSZ értelmiségi holdudvarának?
– Meglehetősen nagy. A szocialista párt az elmúlt húsz évből a tizenkettedikben van kormányon, még sincs az országban a valódi munkásnak, a valódi munkavállalónak valódi érdekképviselete. A közszféra és a MÁV szakszervezetei, amelyek az adófizetők pénzéből élők érdekeit képviselik, politikai megrendelésre megbéníthatják az országot, miközben a piaci szférában, akár a multiknál, akár a kis- és középvállalkozásoknál dolgozók érdekeit és gyakran kiszolgáltatott helyzetét nem hallja-látja senki. Én ebben látom a szélsőjobb megerősödésének okát: sokan elveszítették a hitüket abban, hogy a demokratikus intézményrendszeren belül lehet az ő érdekeiket képviselni.”

Kétségen kívül Botka László szavaiban van némi igazság. Megjegyezzük azonban a következőket:

– 1/Az un.”őszödi beszéddel”- előrébb részletesen foglalkoztunk. Egyetértünk azzal, ha a reformok sikeresek, nem tudta volna a Fidesz és a jobboldali média úgy felhasználni, mint ahogy tette. A kérdés azonban ennél sokkal összetettebb.
– 2/Olyan nagyszabású reform végrehajtásához, azonban mint az egészségügyé sokkal szélesebb társadalmi elfogadottság szükségeltetett volna, amely semlegesíteni tudta volna a Fidesz ellenpropagandáját. Ezt minden hadra fogható MSZP és SZDSZ aktivistának sokkal intenzívebben terjeszteni kellett volna. Mint előrébb már jeleztük, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tartott a Corvinus egyetemen egy grafikonokkal illusztrált, közérthető, nagy sikerű előadást, ami azonban a médiák ismert magatartása miatt nem ment át a köztudatba. A kormányoldal aktivistáinak pl. ezzel lehetett volna járni az országot minden helységben terjeszteni, úgy, hogy Pista bácsi és Mariska néni is megértse. Ne felejtsük azonban azt sem, hogy az EÜ reform megakadályozása az Alkotmánybíróság segítségével történt, amivel nem mehetett szembe a kormány!
– 3/A harmadik dolog, amely szerintünk a leglényegesebb: Nagyszabású reformokat nem lehet megvalósítani – kétharmados parlamenti többség hiányában – az ellenzék támogatása nélkül. Olyan ellenzéki magatartással, mint a Fideszé – „Ott tartunk be a kormánynak ahol tudunk”! – nem lehet sikeres reformot véghezvinni. Itt van előttünk a „Bezzeg ország”, Szlovákia példája. Ott, mint azt már előrébb jeleztük, az ellenzékben lévő Magyar Koalíció Pártja is megszavazta a reformintézkedéseket. Ellenben nálunk Fideszék, a 2006 nyarán benyújtott közigazgatási reformra vonatkozó javaslatot is megvétózták.

Figyeljünk Vásárhelyi Mária véleményére: Népszava 2009,10.03./
Kérdés:
Ennyire tehetségtelen lenne a baloldal?
„– Részben tehetségtelen, részben hiányzik belőle a baloldal egyébként nélkülözhetetlen jellemzője, az emberi szolidaritás. Bárkin bármikor túllépnek, senkiért nem állnak ki. Nemcsak a civilekért nem, hanem saját magukért sem. Erre Gyurcsány a legjobb példa. Hallották valaha, hogy a szocialista pártból bárki felemelte volna a szavát az ellen az emberhajsza ellen, ami Gyurcsány Ferenc ellen folyt az elmúlt években? Ez akkor is tűrhetetlen, ha nem a saját pártelnökükről van szó. Amit Gyurcsánnyal a Fidesz propagandagépezete művelt, az a legsötétebb időket idézi. Hiszen már régen nem politikusi minőségében, hanem emberi méltóságában gyalázták. Az egész családja a propagandagépezet áldozatává vált. Ez egy demokráciában tűrhetetlen. Ilyet csak a diktatúrákban csinálnak. És valljuk be, nem csak végignézte, hanem be is kajálta mindezt a magyar közvélemény jelentős része. Ezért egyszer még súlyos árat fogunk fizetni.”
Sajnos Vásárhelyi Máriának igaza lett

Almás 10 blogba bejegyezve 2016.december 27

Lázár Jani és az Alaptörvény

Lázár Jani és az Alaptörvény

Sajtóhír: Kioktatta Lázárt az Alaptörvényről a Független Diákparlament

Lehet, hogy Janink nem ismeri saját alkotmányukat vagyis Alaptörvényüket? Mert ugye az un. Alaptörvényben is benne vagyon – benne hagyták – az alapvető emberi jogok és szabadságjogok nagy részét, úgy mint a szólás és gyülekezési, meg hát a vallásszabadságot is Azért gyanítom, hogy Janink ismeri ezeket. Ám van egy alapvető probléma. Az, hogy Janink is mint a főnöke – a Centrális Erőtér feje – és a többi hajbókoló tisztségviselő m á s k é p p e n értelmezik a szabadságjogokat mint az a normális demokratikus államokban szokás. Ezért aztán gyakran előfordul, hogy az Alaptörvénnyel kerülnek összetűzésbe. Még az sem lenne tragédia, ha Janink meg társai elfelejtkeznek a”jónevelésről” azaz saját alaptörvényükről. A legnagyobb tragédia az, hogy ilyen alapon törvényeket is alkotnak. Így történt meg, hogy a közelmúltban a kormánypárti többség megszavazta és törvénybe iktatta, hogy a jegybanki alapítványokba kerülő közpénz „elveszíti közvagyon jellegét” Ez pedig a lopás törvényesítése Egytől egyik megszavazták a kormánypárti képviselők. Senkinek nem jutott eszébe, hogy azért ez már nemcsak, hogy sérti az Alaptörvényt, de ellenkezik a legalapvetőbb jogelvekkel és erkölcsi felfogással? Sejtem, hogy lehettek egypáran akiknek megfordult a fejében. Igen de nem lehet kilógni a sorból. Nem lehet mert ahogy Illyés Gyula fogalmazott “. ahol zsarnokság van, mindenki szem a láncban”

A frakciófegyelem kötelez. Nem ismer kivételt. A másik szempont meg a “közvélemény” A közvélemény pedig, azaz a lakosság többsége – legalábbis a kutatók szerint – mindezek ellenére támogatja őket, illetve támogatja pártjukat. Akkor meg nincs probléma nem szükséges figyelni holmi Alaptörvényre meg jogelvekre meg holmi erkölcsökre. Mehet minden tovább a Vezír mutatta irányba és úton.

Ám lássunk csodát! Az alkotmánybíróság megsemmisítette a jelzett törvényt, azaz kimondta, hogy a jegybanki alapítványokhoz kerülő közpénz nem veszti el közvagyon jellegét.

Ez azonban más kérdés és más lapra tartozik. Ezt a törvényt már “saját” Alkotmánybíróságuk sem hagyhatta érvénybe léptetni. Túlságosan kilógott a “korrupciós ló” lába.

Viszont nem lenne Fidesz ha annyiban hagynák a dolgot. Tudnak ők a joggal bánni..Körülbástyázzák egy másfajta törvénnyel azaz ahol lehet titkosítják a közpénzek útját vagy annak felhasználását.

A Fidesz-KDNP hatalom “eltörvényesítette” azaz elkobozta a magán-nyugdíj megtakarításokat, elvette – a többnyire rokkant emberektől – a trafikokat, a földmívesektől a földet,stb. Mindezekről nyilatkozta találóan Demján Sándor nagyvállalkozó, hogy “Nagy baj van abban az országban ahol a lopást a törvény rangjára emelik”

A tragédiák tragédiája viszont az, hogy a “közvélemény” mindezt figyelmen kívül hagyja, azaz a lakosság igen nagy része még mindig ezt a hatalmat támogatja. .

2016. december 13.

Egy kis méz a madzagonEgy kis méz a madzagon

A nyugdíjasok – Fideszes szóhasználat szerint – a “nyuggerek”- legalábbis igen nagy részük – már 2010-ben is Orbánra szavazott, mert naivul azt hitte, hogy a Viktor majd visszaadja nekik a 13. havi nyugdíjat,- amit a Demján Sándor vezette un. „Reformszövetség” javaslatára a Bajnai-kormány elvett – Hiszen ő már 14. havit is ígért. Nem adta vissza. 2014-ben sem adta vissza. Esze ágában sem volt visszaadni. Közelednek a választások. Most a már jelzett 0,9 százaléknál többet Ígér fizetés emelést is ígér. A „nyuggerek” meg kapnak 10 ezer forintos utalványt karácsonyi ajándékként. Médiahada éjjel nappal azt táplálja a “zemberek” tudatába, hogy milyen jól élnek mert a gazdaság jól teljesít és jelentős lesz a bér növekedés. A lakosság elhiszi, mert más információt nem kap. Felmérések szerint az ellenzék hangja az emberek mindössze nyolc százalékához jut el.

Aki nem ismeri a közelmúlt történéseit, könnyen félrevezethető, bedől a Fidesz-KDNP hatalom hazug propagandájának és az ország vezetésére alkalmatlan vezetőket követi.

Aki meg nem tudja, hogy jövedelme – keresete, nyugdíja – a mainak duplája, sőt háromszorosa is lehetne, az megelégszik, sőt örül, hogy Orbán Viktor juttat neki pár forint többletet. A fentebb írtak alátámasztására olvasd a linken található blogot!

2016.december 01.

Kategóriák